is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik merk hierbij op dat het filmaron, voor zooverre ik dat tegen taeniën beproefd heb, de voorkeur verdient.

3. Thymol en Eucalyptus.

In de laatste jaren wordt op aanbeveling van Hermann in Mons (Belqie), bij wien zich Philips en hier in Indië P. Wijn (Janus 1910) en verder ook Kiewiet de Jonge in zijn leerboek aansluiten, de eucalyptusolie veel gebruikt, en volgens de mededeelingen, die mij hier in Deli werden verstrekt, is het zelfs bezig het thymol te verdringen.

Om na te gaan of dit werkelijk een middel is, dat het thymol kan vervangen en nadat ik me overtuigd had, dat de eucalyptuskuur werkelijk met succes werd toegepast, heb ik me tot taak gesteld de vermifuge werking van beide middelen te bepalen door wormkuren met beide praeparaten afwisselend toe te passen.

Over de kuur zelf Iaat ik het volgende voorafgaan, o. Voorkuur. Als voorkuur dient het nemen van Karlsbader water, ongeveer 8—14 dagen lang. Het dient om het slijm op te lossen, dat de wormen vaak omhult, waardoor het wormmiddel hen niet kan bereiken. Inderdaad kan men vaststellen, dat een voorafgegane Karlsbader-kuur het succes van een wormkuur verhoogt, doch daar zij tijd kost, kan zij slechts worden toegepast bij lieden, die om andere redenen langer in het Hospitaal moeten blijven.

b. De eucalyptuskuur begint den vorigen avond met een krachtige dosis sulfas magnesicus (25 gram); den volgenden morgen wordt dan in twee giften met een half uur tusschenpoos het volgende mengsel ingenomen: Olei eucalypti 2.5—3.5 Chloroformi 3.5

Olei ricini 40.0.

De ontlasting heeft zeer snel plaats, en reeds in den namiddag is het grootste deel van de wormen, die in werkelijkheid zijn gedood, te voorschijn gekomen.

24