is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer ongaarne, vaak braakten zij het weder uit. De schuld daarvan ligt wel aan de groote hoeveelheid wonderolie, welke bovendien in tweemaal moet worden genomen.

Maar ook het thymol wordt ongaarne ingenomen. Dat de koelies der Senembah-Maatschappij het zoo gewillig innemen en het zelden uitbraken, ligt wel daaraan, dat zij het middel kennen en inzien, dat de uitwerking een goede is; ja zelfs komen er bijna dagelijks lieden, die om het middel tegen „Ning soa" (Chineesch) of tegen „Sakit koening" (Maleisch) vragen. Dit laatste bewijst wel dat de thymolbehandeling in het groot kan worden doorgevoerd; in onze Maatschappij zijn tot lieden meer dan 40.000 kuren toegepast.

Beide middelen veroorzaken een lichte slaperigheid, die evenwel bij den eucalyptus snel door de optredende diarrhoe gestoord wordt. Bij thymol komt zij iets meer te voorschijn, hoewel ik de overtuiging heb, dat suggestie daarbij een groote rol speelt en dat daarom de thymol-zaal gedurende de eerste uren het beeld van den diepsten vrede geeft.

Ik kon bij mijzelf bij herhaalde kuren en evenzoo bij anderen, wier getuigenis ik vertrouwen kan, nooit iets van een slaapverwekkende werking van het thymol bespeuren.

Nu en dan ziet men, dat na het nemen van thymol plotseling iemand het zweet uitbreekt, terwijl de pols langzaam en krachtig blijft. Dit komt in hoogstens 1% der gevallen voor. Deze aanval gaat snel voorbij en gaf mij slechts zelden aanleiding om de kuur te onderbreken.

Zonder twijfel is dit een verschijnsel van een optredende collaps en daar dit nu eenmaal voorkomt, moet men de patienten steeds onder toezicht houden en ze in de eerste plaats laten liggen, zooals ook het voorschrift luidt bij de lintwormkiuir. In ongeveer 2°/0 van de gevallen neemt men een lichte albuminurie waar na het gebruik van thymol, welke ik echter steeds snel weer zag verdwijnen.

Er bestaat hier in de tropen echter een strenge contra-indicatie tegen thymol: Bij tegelijkertijd be-