is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om 11 uur 20 gram oleum ricini.

Evenals bij de vergelijking van thymol met eucalyptus heb ik ook hier afwisselend bij de zelfde patienten beide middelen toegediend, bij de eene helft eerst thymol, bij de andere eerst /3-naphthol.

160 personen verliezen met thymol 2559 a + 446 A daarna met nap ht hol 436 a + 15 >4

122 personen verliezen met n a p h t h o I 2352 a + 53 A daarna met thymol 1293 a + 167 A

Berekend op 100 lieden geeft dit:

100 personen verliezen met thymol 1599 a + 278 A daarna met naphthol 272 a + 9 A

of 100 personen verliezen totaal 1871 a + 287 A, waarvan komt voor thymol 85°/o, voor naphthol 15°/0 (voor ascariden zelfs de thymol 97°/o)Verder:

100 personen verliezen met n a p h t h o 1 1936 a + 43 A daarna met thymol 1059 a 137 Tl

of 100 personen verliezen totaal 2995 a + 180 A,

waarvan komt voor naphthol 64.7°/o» voor thymol 35.3°/o. (voor ascariden: de naphthol ongeveer 24°/o).

De getallen 85 en 64.7 geven dus weder de verhouding van de kracht van beide middelen aan. In dosis van drie gram is het naphthol dus een goed werkend middel, hoewel minder sterk dan thymol. Het is evenwel mogelijk, dat men door tot 6 gram naphthol te stijgen, de werking nog kan verhoogen. Het zou dan kunnen blijken, dat naphthol het thymol gelijk kwam.

Mocht verder blijken, dat het naphthol in deze groote dosis even onschuldig is als het thymol, dan zou het een ernstige concurrent van het laatste worden, daar de patienten het gaarne nemen en de bijwerkingen gering zijn. Zou evenwel blijken dat het naphthol ook in groote dosis minder sterk op de ascariden en andere helininthen werkt, dan zou dit zeker een nadeel van het /?-naphthol zijn.