is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GEVAL VAN VERGIFTIGING MET EXTRACTUM F1LIC1S MAR1S,

door

Dr. F. G. CORNELIS.

Hoewel reeds verscheidene jaren geleden en sinds dien tijd nog herhaaldelijk ernstige gevolgen zijn waargenomen van het gebruik van filix mas, blijven uitnemende clinici het nog steeds aanbevelen en volstrekt niet in geringe doseering. Daarentegen maanden de pharmacologen steeds tot voorzichtigheid:

Stokvis ried aan, door volwassenen niet meer dan 4 a 5 gram te laten gebruiken uit vrees voor de gevolgen.

Kobert waarschuwt sterk tegen groote doses; hij noemt geen getal, maar beveelt een matige dosis aan, welker werking dan door toevoeging van thymol, al of niet nog met chloroform, kan worden versterkt.

Lewin vermeldt dat eens reeds 4,5 gram den dood, en deze zelfde dosis meermalen amblyopie of amaurosis ten gevolge heeft gehad; of deze laatste gevolgen voorbijgaand of blijvend zijn geweest deelt hij niet mede.

Terwijl derhalve de pharmacologen waarschuwen, schrijven clinici als Strümpell, Eichhorst, Lenhartz en anderen zonder schroom 10 a 12 gram voor. Löbker en Bruns (Ueber das Wesen und die Verbreitung der Wurmkrankheit, 1906) vermelden wel dat Katayama en Okamato blijvende blindheid hebben zien optreden na 2 dagen achtereen gebruik van telkens 5 gram, en tevens dat zij zeiven bij de ankylostomumkuren in de mijndistricten van Westfalen 4 maal eveneens blijvende blindheid hebben waargenomen na 10 gram, maar toch blijven ze met deze dosis voortgaan, zeggende