is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iodiuin 1.65 Gr.

iodkalium 2.59 Gr.

aq. dist. 30.00 Gr.

ziet men rhombisclie kristallen ontstaan, die veel gelijken op liaeminekristallen, maar veel grooter worden dan deze. Ze kunnen zelfs voor het bloote oog zichtbaar zijn. Het gemakkelijkst doet men de proef, door tusschen deken objectglas te brengen aan den eenen kant een druppel van de te onderzoeken vloeistof—in dit geval uittreksel van de vlek — en aan den anderen kant een druppel van de vloeistof van Florence. Men zorge daarbij voor afkoeling, door bijv. het glas op ijs of op een kouden steen te leggen. Op het grensvlak ziet men dan de kristallen ontstaan.

Deze reactie bewijst eigenlijk niets. Sperma geeft de reactie in verschen toestand, echter niet, wanneer reeds rotting is opgetreden. Daarentegen valt de reactie soms positief uit met stoffen, die niets met sperma te maken hebben, zooals vaginaal- en uterusslijm, rottend eiwit e. a.

Van de overige aangegeven methoden wil ik alleen noemen die van Barberio en de Dominicis.

Barberio ') behandelt sperma met geconcentreerde picrinezuuroplossing, lost het neerslag door verwarming op, filtreert en laat dit filtraat bekoelen. Er ontstaan dan kristallen, die gelijken op kalkoxalaat-kristallen, doch daarvan gemakkelijk zijn te onderscheiden, omdat ze sterk dubbelbrekend zijn. Hij beweert hiermede goede resultaten te hebben verkregen, tot zelfs bij 5 jaar oud sperma: het zou specifiek voor menschensperma zijn.

Ook deze reactie valt volgens latere onderzoekingen van anderen, bij sperma somtijds negatief uit, terwijl omgekeerd volgens hen nog lang niet zeker is, of ze bij positief uitvallen per se op menschensperma wijst. Zij beweren o. a. dat Poehl's sperminekristallen de reactie ook geven.

1) D. med. W. 1911 No 5 p. 214.