is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al deze aangiften uit de dessas werden nu in een daartoe aangelegd boek, liet ziekenrapport, verzameld, welk boek werd bijgehouden door den djoeroetoelis, den schrijver van den Ass.-Wedono. Daarin kwamen voor liet volgnummer van den zieke, diens naam, geslacht, getaxeerde leeftijd, de naam der dessa, datum van het begin der ziekte, die van de aangifte en die van overlijden, en verder een rubriek voor bijzonderheden. Later, toen reeds met de vaccinaties begonnen was, werd daaraan nog toegevoegd de rubriek: „gevaccineerd," zoo ja met vaccin Nyland of vaccin Haffkine, N. of H. met den datum der vaccinatie. Zie onderstaand voorbeeld:

Nummer.

Naam.

Dessa.

M.

Vr' —

Leeftijd.

Sinds wanneer ziek. :

Wanneer gemeld.

Dood.

Gevaccineerd.

Verschijnselen.

259 Basi- K. Ten- 1— 13 17 17 18 26/5H. Panas penins i) roen. gah. Juli. Juli. Juli. dan klandjera).

260 B. lam. Dje- — 1 30 17 17 — 16/5N. Panas pening.

roek. Juli. Juli.

Van dit ziekenrapport werd inzage genomen, en zoo kon door ons direct gezien worden of, en zoo ja, welke zieken er sinds den vorigeu dag waren bijgekomen, en in welke dessa's. Ook bleek daaruit of de in vorige dagen gerapporteerde en reeds bezochte pestpatienten nog in leven waren of niet.

Fluks werd een plan de campagne opgemaakt, en dan gingen wij onder geleide van den Assistent Wedono

') Koorts met hoofdpijn. s) Bubo.

28