is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neerden terugkomen en zocht ik de warmst aanvoelenden er tusschen uit. De temperaturen werden opgenomen, en bleken te zijn 375, 393, 38», 378, 388, 39', 388, 38.

Daarna zocht ik bij eene volgende dessavaccinatie 10 krachtige jonge mannen uit, bij wie ik 5 ccM. inspoot. De reactie van dit uitgelezen troepje was niet groot; de temperatuur, bij dit tiental opgenomen, schommelde tusschen 36 en 38 graden.

Daarop vaccineerde ik bij de eerstvolgende dessavaccinatie met 5 ccM. als standaarddosis. 24 Uur daarna zocht ik 18 van de warmsten uit, de temperaturen waren 38,5 - 39,7 38,5 - 37,5 - 38,9 - 39,7 - 38,5 - 37,9 voor de meisjes en vrouwen, 38 - 38,4 - 38,5 - 38,6 - 40,2 - 38 - 38,7 -39,1-38,4 en 38,6 voor de jongens en mannen. De patiënt met 40,2 had een malariamilt, zoodat een malaria-aanval in aansluiting aan de vaccinatie niet onmogelijk is. In ieder geval is deze temperatuursreactie wel van dien aard, dat zij voldoende kan geacht worden en een hooger opvoeren der dosis niet wenschelijk schijnt. De locale reactie was bij het vaccin Nijland veel sterker dan bij het vaccin Haffkine. Het aanraken en knijpen der vaccinatieplek en hare omgeving bleef vrij lang pijnlijk. Evenals de locale reactie was ook de algemeene reactie bij de vaccinatie Haffkine zeer gering. Verreweg de meesten werden hierbij weinig of niet ziek en konden aan hunne bezigheden blijven. Hafkine zelf ziet trouwens graag een flinke locale en algemeene reactie en meent dat de resultaten der vaccinatie dan gunstiger zijn.

Het was zaak, de vaccinatie zoo eenvoudig en practisch mogelijk in te richten, om zoo vlug mogelijk te werken. Cito et tuto!

Al doende leert men, en zoo kan het geen kwaad, even stil te staan bij de gevolgde techniek der dessavaccinaties, waartoe wij langzamerhand gekomem zijn.

In het begin werd de huid der vaccinandi door bepen-