is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tussclien liet voorkomen van Prowazekia en de catarrh bestaat. Daar Martini geen beschrijving van de parasiet geeft, is liet onmogelijk te zeggen, met welke Prowazekiasoort liij te doen had.

Mathis et Léger ') vonden in Saigon veelvuldig een parasitaire Prowazekiasoort Prowazekia Weinbergi 11.sp. Van Pr. Cruzi zou Pr. Weinbergi verschillen, doordien de laatste parasiet niet omgeven is door een stevige periplastmembraau en hierdoor een zeer metabool lichaam bezit. Ook zijn de afmetingen van P. Weinbergi veel grooter dan die van Pr. Cruzi 2). Bij P. Weinbergi is verder het voorste flagellum veel korter dan het flagelium dat naar achteren loopt.

Ten slotte vond nog NaQLER 3) een vrij levende Prowazekiasoort, die van alle parasitaire vormen verschilt door hare kleine afmetingen. Hij noemt de parasiet Prowazekia parva. (P. Cruzi 8-12 ft; P. parva 5-8 n).

Door bemiddeling van Dr. Kiewiet de Jonge kwam ik in het bezit van kuituren op agarbuisjes. Deze kuituren waren door hem uit ontlasting, waarin veel flagellaten voorkwamen, aangelegd. In het condensatiewater en in de bakteriënlaag die de agaroppervlakte bedekte, vond ik nu bij mikroskopisch onderzoek flagel laten, die reeds bij oppervlakkig onderzoek verschillen vertoonden met de cercomonaden en trichomonadeii, die men gewoonlijk in de ontlasting vindt. Onze flagellaten waren veel langer en slanker, en waren, zooals men vooral met immersie dui-

*) Mathis C. en Léger. M. Sur un flagellé, Prowazekia Weinbergi n. sp., fréquemment observé dans les selles de l'homme. Buil. Soc. med. chir. de l' Indo-Chine Octobre 1910.

2) C. Mathis et M. Léger. Flagellé des selles de l'homme. (In Recherches de parasitologie et de pathologie humaines et animales au Tonkin p. 192—205).

3) K. NaGLER. Prowazekia parva n. sp., eine weitere freilebende Binukleatenform. Arch f. Protistenkunde Bd. 12. p. 111—116.