is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1912, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook na een herhaalde provokatorische salvarsauinjectie negatief, zonder dat er pathologische afwijkingen in den aard of samenstelling der cerebrospinaalvloeistof worden gevonden, dan is een definitieve genezing zeer waarschijnlijk.

De ervaring zal echter moeten leeren, welke eischen gesteld zullen moeten worden, 0111 met groote mate van zekerheid tot eene totale genezing van de syphilis te kunnen besluiten.

Keeren wij thans tot onze statistische beschouwingen terug.

Van de 257 behandelde gevallen van secundaire lues in het eerste halfjaar, dus na een observafietermijn van 7-13 maanden, bleven 139 gevallen negatief, d.i. ongeveer 50 °/0. Trekt men echter van het aantal behandelde aandoeningen die gevallen af, waarvan het verder verloop der W. R. onbekend is gebleven, dan stijgt dit tot ohgeveer 60 u/0. Deze 139 gevallen zijn over de verschillende maanden verdeeld als volgt:

Observatietermijn Aantal behandelde gevallen, waarvan de W. R. gedurende dien tijd negatief bleef, 7 — 8 maanden 74

9 — 10 maanden 44

11 — 13 maanden 21

Hoe langer dus de observatietijd, hoe kleiner het aantal gevallen, waarbij de W. R. negatief is gebleven. 21 gevallen zijn gedurende 11-13 maanden geheel vrij gebleven van verschijnselen met negatieve W. R. Dat men hieraan niet al te veel waarde moet hechlen, heb ik boven reeds uiteengezet; dat de mogelijkheid van een definitieve genezing echter niet geheel is buitengesloten bleek uit 2 gevallen van reinfectio syphilitica, die ik hierbij heb waargenomen en die te gelegener tijd nog nader beschreven zullen worden.

Vestigen we thans meer in het bijzonder de aandacht op de 2e kolom van blz. 835 en 836 — de salvarsanbehandeling