is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doodt b. v. typhusbacillen zeer snel. Ten slotte wordt het bicarbonaat er bijgevoegd; er is dan een limonade-achtige, C02-houdende vloeistof ontstaan, die wel aangenaam smaakt en vlug bereid is, maar het bezwaar heeft, dat het vrij veel zouten bevat, en dus weer dorstwekkend werkt.

Misschien zijn deze pastilles wel te gebruiken om b. v. bij aankomst in het bivak snel een glas water te kunnen drinken oin den eersten dorst te lesschen, maar voor gebruik in het groot is de methode toch ongeschikt. Aan het koken van het water, gepaard met verstrekken van thee, geeft spreker nog altijd de voorkeur.

Bij de discussie vraagt de heer Wilkens, of de Berkefeldfilters te velde niet voldaan hebben; de heer van Lith vraagt, naar aanleiding van het feit, dat in deze cholera-epidemie de putten met kopersulfaat gedesinfecteerd worden, hoe de heer Grijns hierover denkt.

Op de eerste vraag antwoordt spreker, dat Berkefeld-filters, als ze bacterie-dicht zijn, een zeer snel verminderend debiet hebben, terwijl door verschillende onderzoekers uitgemaakt is, dat 50-60 % der kaarsen, direct van de fabriek afkomstig, niet bacterie-dicht is. De Berkefeld kaarsen zijn dus onbetrouwbaar. Tegen desinfectie door kopersulfaat heeft spreker het bezwaar, dat men, wil de desinfectie afdoende zijn, zóóveel kopersulfaat aan het water moet toevoegen, dat het er naar smaakt. En bovendien is het lang niet zeker, dat een langdurig gebruik van zelfs minimale hoeveelheden koperzout geen schade aan het lichaam toebrengt.

Tegen chemische desinfectie van putten is nog dit aan te voeren, dat men weliswaar nauwkeurig den inhoud ervan bepalen kan, maar slechts door een langdurig onderzoek de hoeveelheid grondwater, die er mee correspondeert, en de stroomsnelheid van dit grondwater; en deze twee factoren moet men toch kennen, wil men weten hoeveel van het desinfectie-middel aan het putwater toegevoegd moet worden.