is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel No. 4.

Aantal vlooien per rat in de afdeeling Malang en hare districten 1).

Afdeeling „ Karang- Penang- Seng- Gondang- _

Veldrat. Ngantang Pakis. Malang. Toeren.

™ Maand. Malang. loo. goengan. goeroeh. legi.

R. | v.p.r. R. v.p.r. R. |'v.p.r. R. j v.p.r. R. v.p.r. R. v.p.r. R. v.p.r. R. v.p.r. R. v.p.r. R. v. p. r.

1911 Mei—Juni 100 .2.0 — — 33 0.8 — — 67 2.3 — ————— — — — —

Juli 847 0.8 — — 67 0.3 — — 176 0.7 144 1.4 314 0.9 65 0.3 40 1.2 41 0.3

Aug. 723 1.0 — — 139 0.4 — — 97 0.8 170 1.5 130 1.2 61 0.6 26 0.3 120 0.6

Sept. 400 1.0 — — 60 0.4 — — 63 1.5 76 1.5 103 0.9 47 0.8 — — — —

Oct. 619 0.5 — — 28 0.1 29 0.3 124 0.5 52 1.0 228 0.4 90 0.6 46 0.5 22 0.6

Nov. 358 0.9 — — — — 22 0.5 73 1.0 — — 132 0.2 63 2.3 31 1.2 18 0.4

Dec. 162 0.7 —————— — —— — 17 0.1 24 1.0 84 0.7 — —

1912 Jan. 531 0.9 219 0.2 122 0.4 — — 56 1.2 36 1.2 48 0.6 66 1.2 163 1.0 34 0-2 Feb. 733 1.2 73 0.1 127 0.6 — — 104 2.0 47 3.7 74 2.0 44 1-9 218 0.8 — — Mrt. 1502 1.7 93 0 64 0.7 50 0.9 247 1.5 508 2.3 32 0.4 431 1.7 139 1.6 31 0.7 April 1638 1.5 17 0.5 284 0.7 28 1.0 148 1.2 226 2.4 302 1.1 160 2.4 277 2.7 187 1.2 Mei 1996 1.2 69 0.5 505 0.4 393 1.0 402 1.1 222 3.2 319 1 0 22 1.4 133 2.2 — — Juni 2084 1.7 94 0.5 470 0.6 472 1.0 231 1.8 141 2.8 — — 234 2.8 310 2.9 226 2 Juli 1573 1.6 119 0.3 501 0.6 372 1.2 130 1.0 — — 95 2.8 68 2.6 311 2.8 96 2.3 Aug. 1533 1.6 35 0.3 481 0.6 478 1.0 178 0.8 — — 92 2.2 222 4.4 80 4.6 — — Sept. 1358 1 6 113 0.6 419 0.7 276 1.1 213 0.8 — — 136 1.9 187 4.9 78 1.9 — — Oct. 1495 1.3 78 0.8 629 0.9 294 1.4 217 0.9 — — 97 1.7 100 3.7 117 1.7 — — Nov. 1029 1.2 124 0.5 650 0.96 273 1.2 — — — — — — 106 3.0 — — — —

I I

*) R. = aantal onderzochte ratten.

v. p. r. gemiddeld aantal vlooien per

rat.

U