is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het vangen van ratten op de sawali's kwam het herhaaldelijk voor (zie tabel n°. 12), dat huisratten op een afstand van 200—600 meter van de naaste dessa gevonden werden. Daar hier rijwegen (en meest zelfs alle wegen) ontbraken, moet ook hier de rat te voet gekomen zijn.

De huisrat kan dus vrij uitgebreide excursies in de sawah maken en het is waarschijnlijk, dat ze zoo ook in andere dessa's komen kan. In hoeverre dit een algemeen voorkomend verschijnsel is, is moeilijk uit te maken.

TABEL N°. 12.

Aantal in huis gevangen veldratten en in 't veld gevangen huisratten, op 100 huis= resp. veldratten.

In huis. In 't veld.

I Q i » O

• c 2 2 = T3 - = •- ° C

ui r- ^ aj U V <U ~ <U = OJ

Maand. £ '= ö3 > &£ 5 ~ 8*~

ra3j ~ x: - 2 — ^ ~ ^ ^

m -a 2 = c73 cc S5 cö css-i:

C£ = > — 't: OJ — Oc > — tra; —

^ aj cu = ■*- 3 ^ r- cu = c—

w > jj "£ -= - w) 3:

*-s U-

1912 Januari 531 28 5.2 191 7 4.2

Februari 733 24 3.3 49 5 10.0

Maart 1502 22 1.5 71 3 4.6

April 1638 17 1.04 — —

Mei 1996 69 3.5 — — —

Juni 2084 94 4.5 — — —

Juli 1573 119 7.6 — — —

Augustus 1533 36 2.4 — — —

September 1358 115' 8.5 — — —

October 1405 90 6.0 — — —

November 1029 124 12.0

Lloyd geeft als een der argumenten, dat de huisrat een weinig bewegelijk dier is, aan, dat de verschillende typen die hij bij die rat kon onderscheiden, tot bepaalde stadsdeelen, ja zelfs tot bepaalde huizen beperkt waren. Ik heb trachten na te gaan, in hoeverre dit ook voor de afdeeling Malang waar is en heb voor dit onderzoek het gemakkelijk te herkennen eenvormige type van M. concolor gekozen, dat in EngelschIndië overeenkomstig Lloyd's voorstelling uitsluitend