is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Theoretisch is dit uitgangspunt juist, en onder exceptioneel gunstige omstandigheden als waaronder Koch zijn proef te Stephansort heeft genomen (een tabaksplantage met 700 opgezetenen, van wie 157 parasieten in het bloed herbergden), is een succes bereikbaar. Onder de vrije bevolking van een stad (nog minder onder die van een landstreek) is van de methode weinig of niets te verwachten. Er mag wel eens nadrukkelijk op worden gewezen, dat chinine, dit onmisbare en zegenbrengende middel voor de individueele behandeling en de individueele prophylaxe der malaria (daaronder begrepen de behandeling en prophylaxe onder bepaalde, goed controleerbare complexen van individuen: bewoners van kazernes en schepen, werkvolk op ondernemingen of bij den aanleg van groote werken, enz.), voor de algemeene bestrijding der malaria als volksziekte, althans onder een Inlandsche bevolking, practisch van ondergeschikte beteekenis is. „The advantages of mosquito „reduction are simply overwhelming", zegt Ross in zijn laatste werk; ') „so mucli so that 1 urge it should be „um'versally adopted in all towns in the tropics, as a part „of a general cruisade against vermin of every description".

Voorbeeldig uit een technisch oogpunt is het werk, onder leiding van Dr. Doty op Staten-Island (New-York) gedaan. Waren muskieten in vroeger jaren over het geheele eiland veelvuldig verspreid, in 1909 is men er niet in geslaagd, een enkele Anopheles te vinden. Malaria, die er vroeger frequent heerschte, komt er de laatste jaren, practisch gesproken, zoo goed als niet meer voor. In 1909 zijn nog 5 gevallen waargenomen.

In dc stad San Antonio (Texas) kwamen in November 1903 eenige gevallen van gele koorts voor, die den handel hondderduizenden dollars schade berokkenden. In overleg met de school-autoriteiten werd onder de schoolkinderen een anti-muskietencampagne op touw gezet. De onderwijzers

') 1. c., p. 309.