is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gedurende 1912 verzonden hoeveelheid vaccine is voldoende geweest voor de inenting van 6.327.090 personen, zoodat dus voor ruim 2 millioen vaccinaties meer is verzonden dan in 1911.

Gemiddeld werden per dag verzonden 62 pakketten (tegen 52 in 1911), te zaïnen inhoudende eene hoeveelheid entstof voor ruim 17334 (tegen 11197 in 1911) personen,

Hoe belangrijk de productie van de Koepokinrichting in de laatste jaren is toegenomen blijkt wei het beste uit liet feit, dat in 1912 in 2 dagen tijd reeds meer vaccine werd verzonden dan in 1896 in een geheel jaar.

Zooals boven reeds opgemerkt, moesten in den loop van het jaar nog groote hoeveelheden vaccinepulpa en glycerinevaccine worden vernietigd. Deze hoeveelheden bedroegen 3,634 KG vaccinepulpa en 9,460 Liter glycerinevaccine, of indien de pulpa tot glycerinevaccine was verwerkt, in totaal ruim 15 Liter glycerinevaccine.

Uitbreiding van het In 1912 werd voortgegaan met uitsluitend gebruik de uitbreiding van de methode van van animale- vaccineeren, zooals die in vorige vaccine. Jaarverslagen is beschreven, waarbij

de geconcentreerde glycerinevaccine kort vóór liet gebruik door de vaccinateurs zelf met tevens toegezonden hoeveelheden glycerine wordt verdund. Terwijl in 1911 deze wijze van het gebruik der vaccine in 42 vaccinedistricten der Buitenbezittingen werd ingevoerd, werd zij in 1912 verder over 60 nieuwe districten uitgebreid, en wel in de Gewesten Sumatra's Oostkust, Sumatra's Westkust, Banka en een gedeelte van de Residentie Bali en Lombok.

De vaccinateurs dezer Gewesten werden in groepen van 4 a 5 tegelijk naar Batavia opgeroepen, om aan de Koepokinrichting gedurende 14 dagen het noodige onderricht te krijgen.

Aan het einde van 1912 was deze wijze van vaccineeren in toepassing op geheel Java en Madoera en in de Gewesten