is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kering. In de alveolen liggen vele mononucleaire cellen, deels bruin pigment houdend, hiertusschen nog enkele roode bloedlichaampjes en leucocyten.

XX. La Koesa. Inlander. Middelb. leeftijd. Sterft kort na de opname.

Sectie: Beiderzijds zijn de bovenkwabben rood, gehepatiseerd, echter hier en daar luchthoudend.

Beide longen met fibrine bedekt, aan de bovenkwabben met den thoraxwand verkleefd. In de linker thoraxholte 340 c.c., in de rechter 150 c.c. vocht.

XXI. Si Lafoe. Inlander. Middelb. leeftijd. Opgenomen 18 Febr. '13. Heeft gedurende zijn verblijf geen koorts, In beide longen ronchi, geen duidelijke infiltratie-symptomen. Sterft 8 Maart. Duur van de observatie 18 dagen.

Sectie: beiderzijds vergroeiingen tusschen de pleurabladen, vrij stevig gebouwd. Rechter onderkwab rood geinfiltreerd, echter niet talrijke luchthoudende gedeelten, die overal verspreid zijn. Bovenhelft van de linker bovenkwab grootendeeis door weinig gepigmenteerd bindweefsel doortrokken, waarin gladwaudige holten. Bronchitis.

Microscopisch: in de rechter onderkwab naast pneumonische infiltratie een weinig bindweefselvermeerdering. Vele alveolen weinig of geen exsudaat bevattende.

In linker bovenkwab sterke bindweefselwoekering: de alveolen zijn bijna spteetvormig dichtgedrukt. Geen teekenen van tuberculose.

XXII. Moein. Inlander. Middelb. leeftijd. Opgenomen 3 Maart. Is reeds eenige dagen ziek. Vertoont de teekenen van een linkszijdige pneumonie. Temperatuurverloop zeer onregelmatig, laagste 36°C. (ochtend) hoogste 39.1 (middag). Sterft 10 Maart. Duur meer dan 7 dagen.

Sectie: linker onderkwab verkeert in het stadium van de roode hepatisatie, is doorzaaid met linsvormige abscesjes.

Rechter bovenkwab: roode hepatisatie met miliaire tuberkels (deels met beginnende verkazing). Linker onderkwab met fibrinemembranen bedekt. Rechter long geheel met fibrinebeslag; in de rechter pleuraholte 80 c.c. vocht.

XXIII.Riboet. Inlander Middelb. leeftijd. Opgenomen 20 Maart. Reeds 4 dagen ziek. Koortstype: continu, hoogste temp. 40.9°C. Krijgt 30 Maart nekstijfheid en Kernig. Sterft denzelfden dag. Duur dus 10+4 dagen.

Sectie: rechter bovenkwab: bovenste deel grijze, onderste