is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de pestbestrijding belast is, maar tocli ook op dit gebied een deel van zijn werkzaamheden presteert. De totale kosten in dit opzicht bedroegen (voor 1 Health Officer, 2 medici-assistenten, 2 assistenten, 4 inspecteurs, 20 assistentinspecteurs, een paar tolken, portiers, verpleegsters en leerling-verpleegsters enz) in 1912 Tls 95.000, waarvan dus ook een deel op de rekening der pestbestrijding behoort te worden gesteld. Maar ook al doet men dit in ruime mate, dan nog blijft de prijs per huis veel geringer dan in 1909 door den Health Officer werd geraamd nl. 250 Taels voor een huis bewoond door vreemdelingen, 25 Taels voor een Chineesch huis. Het aantal Chineesche huizen schattend op 50.000, 't aantal Europeesch-gebouwde op 3000, zou dit geven een totaal van 2 millioen Taels als uitgave in eens, de prijs, waarvoor Shanghai zich zou kunnen vrijwaren tegen pest, d.w.z. tegen jaarlijks terugkeerende epidemieën, gedeeltelijke ontvolking van het Settlement, vermindering van den handel. Een prijs, die daarvoor zeker niet te hoog is.