is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1913, 01-01-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sypliilis met salvarsan onder controle der reactie van Wassermann wijdde.

Onderzoekingen, waarover eerstdaags uitvoerig zal worden bericht, zijn de volgende:

P. C. Flu: Over een Prowazekia-vorm (Prowazekia Javanense) in de ontlasting van een patiënt te Weltevreden.

P. C. Flu: Over de zgn. Kurlofflicliamen in demononucleaire witte bloedcellen van cavia cobaya.

P. C. Flu : Een atypiscli geval van mycetoina pedis, gecompliceerd met eene blastomykotische infectie.

J. Th. C. A. Leusden: Rapport over de behandeling van sypliilis met salvarsan in het militair hospitaal te Weltevreden gedurende het tijdvak Oct. 1911 tot Oct. 1912.

Dr. W. J. Angenent: De vaccin-behandeling der Gonorrhoe.

Dr. Q. W. Kiewiet de Jonge: Eene epidemie van longontsteking onder dwangarbeiders.

Dr. O. Grijns: Onderzoek naar de drinkwaterleiding en andere hygienische toestanden te Cheribon.

In den loop van het jaar werden drie cursussen in tropische ziekten gegeven.

Aan den eersten cursus, die van 1 Februari tot 30 April duurde, namen de officieren van gezondheid der Landmacht B. van Tricht, H. W. J. van Dijken, Dr. P. W. van Rees en W. A. Kop en die van de Zeemacht D. B.Jochems deel.

De tweede cursus van 1 Juli tot 30 September werd bijgewoond door de officieren van gezondheid der landmacht H. F. Bartels, C. N. de Boer, A. C. N. Bouvy en J. M. Elshout, door dien van de Zeemacht B. M. van Driel en door den particulieren geneesheer A. K. Kok. De heer H. W. Leeksma vertrok voor de cursus was geeindigd.

De derde cursus duurde van 1 October tot 31 December en werd gevolgd door de officieren van gezondheid der