is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijke Mededeeliugen.

Aan den Redacteur van het Tijdschrift voor Wetenschappelijke Pharmacie. Mijnheer de Redacteur! Met verwijzing naar ons vorig schrijven, hebben wijde eer, UWBd. hiernevens aan te bieden, het naderuitgebragtverslag van het scheikundig onderzoek van het door ons bereide Gebangan’s water, op onze uitnoodiging door den Lector aan de Geneeskundige School te Rotterdam, den Heer E. A. van der Burg verrigt; niet twijfelende, dat ook dit verslag even welwillend in uw tijdschrift zal worden opgenomen. Met achting hebben wijde eer te zijn, Wel Edele Heer! UWEd. Dw. Dienaren, ’s Gravenhage, van Eij nd hoven & Oie. den December 1860. Aan den Heer van Eijndhoven & Cie te ’s Hage. Wel Edele Heer ! Yan het op nieuw mij opgedragen onderzoek van het kunstmatig bereid Gebangan’s water, gaat hiernevens de scheikundige analyse: Qualitatieve ontleding. Het water, bevat in soortgelijke flesschen en van hetzelfde 111 S., 3 J. 3