is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens hetwelk, bij alle oxydatiën, die door O slechts onder medehulp van water bij de gewone temperatuur kunnen bewerkstelligd worden, H02 gevormd wordt en het eerste hierbij plaats grijpende proces bestaat inde chemische polarisatie der neutrale zuurstof. En inderdaad, nadat zoo talrijke gevallen voor de hand liggen, welke het buiten twijfel stellen, dat bij dergelijke oxydaties van organische en inorganische stoffen waterstofsuperoxyde gevormd wordt, zoo mogen wij er wel niet meer aan twijfelen, dat de langzame verbranding van den phosphorus ons het voorbeeld aanbiedt van alle langzame oxydatien, welke inde vochtige dampkringslucht voortdurend plaats vinden. (Buehner’s neues Reportorium, Bd. IX, 11.11). Over het hoofdbestanddeel van het guajac-hars; door Hlasiwetz. Het hoofdbestanddeel van het guajac-hars is volgens H. waarschijnlijk een tweebasisch zuur. De bereiding is de volgende: Een deel hars wordt met alcohol tot eene siroopdikke oplossing gebragt, deze door fijn linnen gecoleerd en met eene geconcentreerde alcoholische oplossing van 1/jj deel bijtende potasch vermengd; na 24 uren rust wordt de papachtige massa in sterk linnen gebragt en voorzigtig geperst, de perskoek met alcohol aangeroerd en daarmede uitgewasscheu, nadat de alcohol door nieuwe uitpersiug verwijderd is, wordt de massa op gelijke wijze zoo lang met gedestilleerd water behandeld, tot dat dit kleurloos afloopt en de massa zuiver wit geworden is. Men bekomt dit potaschzout, door herhaald oplossen en omkristalliseren in groote hoeveelheden kokenden verdunden alcohol, in witte paarlemoer glinsterende kristallen. Het hars wordt uit de oplossing van dit potaschzout in heet water door zoutzuur afgezonderd, met water afgewasschen, in alcohol opgelost en door vrijwillige verdamping in schubachtige, wratvormige kristalgroepen bekomen. Zij bezitten

83