is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo filtreert men dooreen vooraf warm gemaakten trechter de heete oplossing en laat bekoelen. Wanneer na verloop van 24 uren groepen van inosit-kristalleu zijn afgezonderd , giet men de oplossing nogmaals door het filtrum en overgiet schielijk de kristalgroepen met weinig konden alcohol (het is in dit geval aan te raden, het door toevoeging van heeten alcohol bekomen afzetsel nog eenmaal in zoo weinig mogelijk kokend water op to lossen en nogmaals met het drie- tot viervoudig volumen alcohol te praecipiteren en weder af te gieten, om geen verlies aan inosit te lijden). Wanneer zich echter geene inosit-kristallen hebben afgezet, zoo vermengt men het heldere koude alcoholische filtraat met ether, die men onder omschudding langzamerhand toevoegt, tot dat er bij omschudding eene eenigzins melkachtige troebeling blijft bestaan , waarna men alles gedurende 24 uren inde koude laat staan. Als men niet te weinig ether heeft toegevoegd, (een overvloed van ether kan evenwel niet, zoo als een overvloed van alcohol, de afscheiding desinosits verhinderen, maar heeft ten gevolge dat er slechts kleine kristallen ontstaan , en men kan ook gemakkelijk onderzoeken of er te weinig ether is toegevoegd, indien men de, na verloop van 24 uren afgeflltreerde etherische vloeistof, nogmaals met een weinig ether vermengt en laat staan), zoo is al de inosit in den vorm van schoone paarlemoerglinsterende blaadjes afgezonderd. ' Wanneer tevens met het inosit andere stoffen inde oplossing aanwezig zijn, zoo is het aan te raden (na afzondering van het aanwezige albumine) , eerst met loodsuiker te praecipiteren en dan eerst de inosit met loodazijn neêr te slaan en de vloeistof welke ontstaan is door de ontleding van dit praecipitaat met zwavelwaterstof, ook met zuringzuur, even als boven vermeld is, te behandelen. Een ossenhersen, eene milt, een pankreas, een vierde gedeelte van eene ossenlong was meer dan voldoende, om daaruit overvloedige kristallen van inosit te bekomen. (Annalen der Chemie und Pharm., Band CXVII, H. 1.)

86