is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fehling, maar die op zeer kennelijke wijze verschillen door hunne werking op het gepolariseerd licht. Door achtte geven op deze eigenschap, is de schrijver tot de meest stellige kennis gekomen, dat inde onderzochte zure vruchten, de suikerachtige stof bestond uit geheel of gedeeltelijk gewijzigde (interverti) rietsuiker. Inde volgende tabel vindt men de betrekkelijke hoeveelheid dezer suikers vermeld , in verhouding op 100 deelen der geheele hoeveelheid suikerstof. Bietsuiker. Gewijzigde suiker. Ananas 85 15 Perzik 71 29 Abrikoos 69 31 Mirabel-pruim 61 39 Aardbezie 56 44 Oranje-appel 49 51 Grijze renet-appel .... 38 62 Engelsehe renet-appel. . • 29 72 Citroen 28 72 Framboos 28 72 Reine Oiaude-pruim (groene konings-) 22 Magdalena-peer 6 91 Eoode calvijn-appel. ... 7 93 St. Germain-peer 4 96 Kers 0 196 Aalbes 6 Druif. 0 100 Vijg. 0 100 Tot nog was men er ver vanaf te vermoeden , dat er in de zure vruchten zulk eene aanzienlijke hoeveelheid rietsuiker aanwezig kon zijn. Zoo als uit deze tabel blijkt, ziet men, dat deze suikersoort meer dan de twee derde hoeveelheid van de geheele hoeveelheid suiker bedraagt inden abrikoos en den perzik en bijna de helft inden oranje-appel, meer dan een vierde inden citroen en de fambroos en meer dan een vijfde inde groene koningspruim.

105