is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dextrine té titreren; het is voldoende, èènigé minuten te koken, om de suiker zoodanig te modificeren, dat zij op tartras cuprieo-kalicus reageert, De dextrine ondervindt daarbij geene verandering. Bij de bereiding van bier-most gaat % des amylums in dextrine over; hierbij vindt het enorme verbruik van gerst ter verkrijging vaneen aan alcohol armen drank, zijne verklaring. Bij de fabriekmatige bereiding van koornbrandewijn, waar de suiker dóór gekiemde gerst wordt verkregen, gaan 2/g onverbruikt verloren. Onderbreekt men de reactie eer zij geëindigd is en filtreert men van het amylum af, zoo bevat het filtraat slechts dextrine en druivensuiker, welke door iodium niet meer blaauw gekleurd worden. Ter bepaling van de hoeveelheid van de beide laatste ligchamen, wendt M. tartras cuprico-kalicus aan; na de bepaling wordt 1/too zwavelzuur toegevöegd en de vloeistof ineen goed gesloten dik-wandig glas vele uren op 108° verhit. De reactie is geëindigd, wanneer de hoeveelheid der suiker niet meer vermeerdert. Zij bedraagt nu het drievoudige der voorgaande hoeveelheid. In het mengsel zijn alzoo 1 aeq. suiker op 2 aeq. dextrine vervat. Deze verhouding blijft gedurende al den tijd van de werking der diastas dezelfde. (Zeüschr. f. Chem, u. Pharm. en Hager’s Pharmaceutische Centralhalle. 1861. No, 30). Bepaling van salpeterzuur door maatanalytisché methode; door Carl Daniël Braun. Pelouze bezigde het eerst de inwerking van vrij salpeterzuur op ijzer-oxydule-zouten ter bepaling van dit zuur (Ann. d. Chem. u. Pharm. LXIV. 400). Bene afgewogene hoeveelheid ijzer wordt namelijk in eene oplossing van ijzeroxydule veranderd, waarop men alsdan het salpeterzure zout

119