is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of' andere plaatsen, welke door stinkende uitwasemingen zijn geïnfecteerd. Het koolzuur der lucht zou dan het agens der ontwikkeling kunnen zijn. Het acidum phénicum is oplosbaarder in water dan men dit algemeen meent. Lemaire heeft, in vereeniging met C1 oë z gevonden, dat gedestilleerd water bij -)■ 15° 5 pOt. zuiver zuur op kan lossen. Deze oplosbaarheid kan welligt nog aanmerkelijk vermeerderd worden door toevoeging van 5 of 10 pCt. alcohol of acidum pyrolignosum. Gebruikt men in plaats van alcohol de tinctuur van Quillaya saponari'.i , door Le Beuf aangeraden, zoo kan men zoo veel acidum phénicum in het water doen opnemen als men wil, door gelijktijdig de hoeveelheid tinctuur te vermeerderen. De waterige oplossing van 5 pCt. is zeer werkzaam om de fermentaties en alzoo de infectie te verhinderen. Deze oplossing, welke zeer weinig kostbaar is, zou alzoo in dezelfde gevallen kunnen aangewend worden , als de bekende desinfecterende middelen ; het is voldoende dat men een cadaver er mede inspuit, om het onveranderd in aanraking der lucht te kunnen bewaren. Het cadaver vaneen mensch zou alzoo voor 50 centimes in onveranderden staat kunnen bewaard worden. Water dat 1 pCt. acidum phénicum en 40 pCt. acidum aceticum van 8 graden bevat, geneest onmiddellijk de schurft bij mensch en dier. Door hetzelfde middel kan hoofdzeer binnen 30 of 40 dagen genezen worden. Het azijnzuur wordt er bijgevoegd om het acidum phénicum onder de opperhuid en tot op den bodem der haarblaasjes te doen doordringen, ten einde de acari en champignons te dooden. Dit vocht kan ook dienen om kleederen te zuiveren van zieken, welke met deze aanstekende kwalen behebt zijn. Lemaire zegt, dat hij met twee liters van deze oplossing gedurende den zomer onderscheidene secreten gedesinfecteerd heeft. Hij heeft ook beproeft met deze oplossing wouden te desinfecteren, maar zelfs bij eeue '/,000 malige verdunning ver-

180