is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtig witte kleur mededeelt. Bij het afschrapen van den bast bekomt men zeer dunne lamellen , wier oppervlakte met dit fijn op het gevoel eenigzins ruw meel bedekt is en waardoor bij dit losmaken der bastlagen een sterk stuiven veroorzaakt wordt. De specifieke werking van dit zout tegen longtering schijnt zeer problematisch te zijn en de proeven daarmede tot nog toe genomen, hebben geen bevredigend resultaat opgeleverd. (Bunzlauer pharmaceutisches Zeitschrift en Buchner’s neues Repertorium. Bd. X, H. 3.) Over het verschil in kleur van het afkooksel van den radix althaeae; door G. Se 11e. De schrijver heeft opgemerkt, dat wanneer de althaea-wortel goed gedroogd en in volkomen droogen staat bewaard was geweest, het koude aftreksel, zoowel als het afkooksel slechts flaauw geel van kleur was. Wanneer echter deze wortel bij de inzameling niet met de noodige zorg of te spoedig gedroogd was geworden, of, wel goed gedroogd zijnde, weder vochtjg geworden was, zoo leverde hij aftreksels en afkooksels dikwijls van eene zeer donker gele kleur. Deze kleur ontstaat daardoor, dat de zamenstellendo deelen van den radix althaeae gedeeltelijke ontleding hebben ondergaan , waardoor ammonia vrij wordt, welke zelfs door sterke uitdrooging nimmer geheel wordt verwijderd. Hieruit is het gevolg af te leiden , dat men de hoedanigheid en waarde van dezen wortel kan bepalen, naar de mate van kleuring van het aftreksel of afkooksel. (Sc/nveizerische Zeitschrift für Pharmacie en Journal de Pharmacologie, Mai 1861.) Boras chinicus en cinchonicus; door C. Pavesi. De verbindingen van chinine en cinchonine met het acidum boricum vormen zeer witte zouten, welke weinig oplosbaar in koud on zeer goed oplosbaar zijn in kokend water en slechts eene geringe bitterheid bezitten. Deze laatste

191