is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noem die bescherming misbruik maken van de scheikunde.

Tot zoo verre had ik voor drie maanden geschreven, toen ik vernam, dat de Heer v.d. But g de zaak nader in behandeling zou nemen. Er was hier geen periculum in mora, en ik wachte dus dat nadere af. Dat is nu verschenen in hetzelfde Tijdschrift voor Wetenschappelijke Pharmacie; het is eene analyse vaneen nieuw namaaksel van het Gebangan’s water van de HH. v. Eijndhoven en C°., eene analyse, alweder opgedragen door die firma aan den Heer v.d. Burg. Er is een gemiddeld berekend van de analyse van mij 1846 en van eene van den Heer v.d. Burg, en het namaaksel beantwoordt compleet aan het gemiddelde. Hij, die dus houdt van gemiddelden, kan die te drinken bekomen bij de boven genoemde firma; maar daar ik hetNederlandsche volk nooit gesteld zag op gemiddelden, verbeeld ik mij, dat zij die tegenwoordig ook niet zullen willen nemen , zelfs niet inden vorm vaneen zout drankje. Ernstiger is het stil te staan bij eene discussie, gehouden den 9den Jan., 23 Jan. en 6 Eebruarij 1861 inde Société de Pharmacie de Paris over het namaken van geneeskrachtige wateren, De Eransche Pharmacopae moet herzien worden ; de Société is belast met die revisie; er komen inde tegenwoordige Pharmacopae eenige voorschriften voor van nagemaakte geneeskrachtige wateren, en de vraag was, zal men die behouden, of inde nieuwe Pharmacopae doen vervallen. Ziedaar ons dan in staat, om het oordeel van de kundigste mannen in dit onderwerp te vernemen. In Nederland is geene vox scientiae, want men mist er het noodige publiek toe; in Nederland staat a iets voor en h bestrijdt het, en de massa verdeelt zich veelal tusschen a en b, al naarmate de een of de ander der verschillenden meer moeite neemt, om zijne meening ingang de doen vinden.

202