is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kleefstof (uit tarwemeel afgescheiden) verwekt de gisting in suiker-oplossing, hoewel op verre na niet zoo levendig als gist. Werd zij vooraf met een weinig water in rottende gisting gebragt (zij ontwikkelde een reuk als kaas), zoo verwekte zij de gisting iets beter, en zij nadert alzoo zeer nabij de gist. Uit mout afgescheiden en alzoo door kieming veranderde kleefstof, schijnt in suiker-oplossing, alsmede in stijfselpap eerst zonder ontwikkeling van gas melkzuur te vormen, benevens een weinig azijnzuur, en eerst wanneer dit gevormd is alcoholische gisting voort te brengen; waardoor op nieuw bewezen wordt, dat voor de alcoholische gisting steeds een zuur ligchaam noodig is. Met wijnsteenzuur gekookte kleefstof bleef met oplossing van druivensuiker langen tijd zonder in gisting te geraken , maar deze begon dadelijk en levendig, zoo dra er houtspaanders werden bijgevoegd. Zwavel. Wanneer fijngestampte zwavel bij een afkooksel van druiven gevoegd werd, had de gisting toch als gewoonlijk plaats; deze is levendig; er ontwikkelen vele bellen en vooral veel zwavelwaterstof. Wanneer het -druiven-afkooksel niet te veel met water verdund is, zoo wordt de reuk en zelfs de smaak geheel overeenkomstig met die van knoflook of ajuin , doch wanneer het vocht zeer waterig is, dan heeft deze meer overeenkomst met zwavellever. De suiker zelve schijnt daarbij slechts zeer langzaam ontleed te worden, daar de vloeistof lang zoet blijft. Druiven welke tot verdrijving van het oïdium met zwavel bestrooid worden, leveren een wijn, welke naar zwavelwaterstof riekt; dezen reuk verliest hij echter na verloop van een half jaar, daar de zwavel door opneming van zuurstof in zwavelzuur veranderd wordt. Zwavelpoeder bij eene oplossing van druivensuiker gevoegd, verwekte inde eerste acht dagen geene gisting. Deze had later plaats, onder troebelwording en ontwikkeling van zwavelwaterstof. ' De vloeistof ging zeer moeijelijk door filtreerpapier en er schijnt alzoo gom gevormd te zijn geweest. Kiezelzuur. Het kiezelzuur (uit waterglas gepraecipiteerd) verwekte in eene suiker-oplossing de wijngisting, voornamelijk

212