is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontdekking van paraffine in was; door Prof. Landolt.

Was wordt tegenwoordig ook met paraffine vervalscht aangetroffen. Men ontdekt zulks dooreen stukje van het verdachte was ineen porceleinen schaaltje met een overvloed van rookend zwavelzuur te verwarmen. Nadat het was gesmolten is ontstaat eene vrij sterke reactie, terwijl het opschuimen dan des te geringer is, hoe grooter de hoeveelheid bijgemengde paraffine is. Wanneer de gasontwikkeling zwakker geworden is, gaat men nog eenige minuten voort met verwarmen en laat dan bekoelen. De paraffine drijft dan op het zwavelzuur als eene gestolde doorschijnende laag, die gemakkelijk kan weggenomen worden. Het best doet men, zoo veel zuur aan te wenden, dat na geëindigde bewerking, het zwarte mengsel vloeibaar blijft; neemt men te weinig, zoo kan het gemakkelijk gebeuren, dat de afgezonderde paraffine verontreinigd wordt door de ontledingsprodukten van het was. Wanneer dit het geval is, zoo is eene herhaalde omsmelting boven rookend zwavelzuur voldoende, om ze kleurloos te bekomen. Quantitativo proeven met verschillende mengsels van paraffine en was hebben getoond, dat de hoeveelheid paraffine naar boven beschreven behandeling, altijd iets te gering gevonden wordt, daar zij bij langdurige verwarming met Nordhauser zwavelzuur eveneens langzamerhand ontleed wordt. Zoo werden uit bijeengesmolten mengsels van was met 50 en 75 pCt. paraffine 45 en 68 pOt. gevonden. Men kan op deze wijze zelfs zeer geringe hoeveelheden paraffine gemakkelijk ontdekken. Engelsch zwavelzuur in plaats van rookend kan niet aangewend worden, daar hierdoor het was slechts langzaam ontleed wordt. (Dingler’s Polytechn. Journ., Bd. CLX, S. 224.)

248