is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De nieuwe kleurstof was oplosbaar in ether, welke violetrood gekleurd wordt, terwijl de alizarine daaraan eene goudgele kleur mededeelt. Acidum hypochlorosum in geringe hoeveelheid toegevoegd, veranderde de kleur der oplossing niet merkbaar, terwijl eene grootere hoeveelheid deze oranjeachtig, daarna geel kleurt en eindelijk ontkleurt. Potasch en ammonia lossen ze op en vormen een purper vocht. Niettegenstaande deze schijnbare overeenkomst in reactie, is de verwisseling niet mogelijk , want voegt men aluin bij deze alcalische oplossing, dan bekomt men een schoon violet lak, terwijl de alizarine ineen alcalie opgelost en met een aluinzout behandeld een rood lak oplevert. Verbindt men deze nieuwe kleurstof met oxydum zincicum, stannosum, stannicum, hydrargyricum, dan worden lakken verkregen vaneen meer of minder blaauw violet. Acetas plumbicus maakt de alcoholische oplossing der kleurstof, welke met tweemaal haar volumen water verdund was, opalyn; door bijvoeging van eenige droppels carbonas natricus ontstond een blaauw-violet praecipitaat. Acetas tri-plumbicus veroorzaakte in eene dergelijke oplossing een biaauwachtigen nevel, welke onder den invloed van den carbonas natricus een helder violetblaauw praecipitaat leverde. Met oxydum ferricum werd een bruin lak verkregen; met oxydum ferrosum een violet-bruin en met acidum cupricum een rood-bruin lak. Deze feiten zijn, in afwachting eener grondige studie, voldoende, om dit kleurend, beginsel te karakteriseren en het te onderscheiden van alizarine of iedere andere kleurstof. Jacquemin lag daarbij twee stalen stof met aluin on met ijzermordant behandeld over. De eene met meekrap gekleurd, was als gewoonlijk gekleurd, het aluinmordant rood, het ijzermordant violet. De andere daarentegen geverwd met de kleurstof door reductie van binitronaphtaline verkregen, was geheel verschillend gekleurd;

270