is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Zij zijn veel helderder, en zulks geldt vooral voorliet oranjebloesemwater.

4. Zij zonderen na verloop vaneen zekeren tijd minder slijmige deelen af. 5. Zij laten zich beter bewaren. 6. Men bekomt meer oranjebloesemolie, en waarschijnlijk is zulks ook het geval voor de vlugge oliën van vele andere planten, zoo niet zelfs voor allen. Op deze algemeene regelen zijn echter de volgende uitzonderingen te maken. 1. Yoor het aq. fol. Laurocerasi, sem. Sinapeos , fol Oochleariae, rad. Armoraciae, welke werkzamer water opleveren op het open vuur gedestilleerd. Niettegenstaande dit voordeel , raden wij echter aan , om de bittere amandelen door stoom te destilleren, omdat de massa, hoe vochtig zij ook zijn moge, op het open vuur altijd oploopt en inde meeste gevallen aanbraudt. 2. Voor de houten, basten en wortels, welker digte weefsels niet voldoende door den stoom doordrongen worden. 3. Voor de rozen, om de opgenoemde reden. V. Welke verhouding moet er aangenomen worden voor ieder gedestilleerd water, tusschen het gewigt der zelfstandigheid en die van het te verkrijgen produkt f Men heeft ten allen tijde getracht inde gedestilleerde wateren de grootst mogelijke hoeveelheid aromatische beginselen te concentreren. Oorspronkelijk waren het de essentiele wateren, uit het vegetatie-water verkregen, bevattende i/32 van het gewigt der plant. Later waren het de geoohobeerde of tot drie en viermaal over nieuwe hoeveelheden planten geredestilleerde wateren. De eerste zijn sedert lang in vergetelheid geraakt. De tweede heeft men ook sedert lang reeds laten varen. Guibourt heeft aangetoond, dat deze cohobaties meer lastig dan nuttig waren. Het is dus beter eene keer meer plantendeeleu en minder water te bezigen en de eerste produkten alleen op te vangen.

279