is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuringzuur, koolzuur en een nieuw zuur, dat Streek er bestempelt met den naam van protocatechuzuur. Om het laatste zuur af te scheiden, wordt de oplossing van de gesnioltene massa met zwavelzuur verzadigd en met aether geschud, waarbij het protocatechuzuur zich inde aetherische laag verzamelt, die boven op de waterachtige oplossing zwemt. Bij indamping blijft het zuur terug inden vorm van kleurlooze doorzigtige naaldvormige kristallen. Het protocatechuzuur Cu H6 08 is oplosbaar in water, alcohol en aether. Het reageert zuur en vormt met bases deels oplosbare, deels onoplosbare zouten. Met loodoxyde worden er twee zouten gevormd, n.l. Pb O, Cl4 Hs 07 Aq dat kleine kleurlooze en doorzigtige kristallen vormt, die niet door water en slechts weinig door azijnzuur worden opgelost , vervolgens 2PbO,Cj 4 H* 00,O0, dat verkregen wordt inden vorm vaneen lijvig sediment, wanneer men eene oplossing van het zuur met eene loodsuikeroplossing vermengt. Met ijzerchlorid vormt het protocatechuzuur eene intensief groen gekleurde vloeistof, waarbij het ijzeroxyde omgezet wordt in ijzeroxydule; deze groene oplossing wordt, wanneer zij met kali verzadigd wordt, bloedrood gekleurd. Eene zuivere ijzeroxydule-opjossing wordt daarom niet door het protocatechuzuur gekleurd, waarom eene geringe toevoeging van een ijzeroxyde-zout eene violette kleur kan vóórtbrengen. Het protocatechuzuur smelt bij verhitting en wordt gedecomponeerd onder ontwikkeling van koolzuurgas, tot eene vlugtige, gemakkelijk smeltbare kristalliseerbare stof, wier eigenschappen overeenkomstig zijn met het pyrocatechuzuur. Deze decompositie wordt door de volgende vergelijking verklaard : _C.4_Hc 08 =_Cl2 Hc 04_+ O, 04 Protocatechuzuur Pyrocatechuzuur Koolzuur De eigenschappen van het protocatechuzuur zijn in hooge mate overeenkomstig met het zoogenaamde catechuzuur. SJ; rec k er gelooft intusschen , dat er inde catechu niet

323