is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloste uit de aloë, even als op het onoplosbaar harsaehtig gedeelte der aloë glucose gevormd was.

Het bruinzwart hars D werd geschud met alcohol, waarin het bijna geheel oploste; de even bittere oplossing werd gefiltreerd en van zelf verdampt; er bleef eene bloemkool vormige bruine massa terug; door aether behandeld, loste daarin eene geringe hoeveelheid eener gele stof, welke zuur smaakte en lakmoespapier rood kleurde, en door verdamping eene zure korrelige siroop leverde, welke tot eene harsachtige bloemkoolvormige massa indroogde. Deze stof noemt de schrijver acidum aloëresicum. Het in aether onoplosbaar hars werd warm behandeld met bicarbonas natricus en water; er ontstond opbruisching en oplossing; de gefiltreerde bruine oplossing tot droog uitgedampt, leverde een overschot, dat door kokende alcohol behandeld werd. Het sodazout werd alzoo verdeeld in twee deelen. I°. Een oplosbaar gedeelte, waaruit door verdamping en behandeling van verdund zwavelzuur een bruin, vast, reukloos, bloemkoolvormig ligchaam , vermengd met blinkende korrels , verkregen werd, dat lakmoes rood kleurde. De schrijver noemt dit acidum aloëreticum. 2°. Een onoplosbaar gedeelte, waaruit een bruine, micaachtige niet zure zelfstandigheid bekomen werd, die onder het mikroskoop glinsterende korrels vormde; deze werd aloëretine genoemd. Eene andere hoeveelheid Kaapsche aloë werd met koud water behandeld, om de oplosbare van de onoplosbare aloë af te zonderen; elk dezer stoffen werden afzonderlijk met het koperpotasch-vocht door soda zeer alcaliseh gemaakt, behandeld. Hieruit bleek, dat zoowel het oplosbare als onoplosbare deel der aloë oxydum cupricum herleidt en rood koperoxydule vormt. Alzoo vermag bijtende soda, zoowel als verdund zwavelzuur, de aloë in glucose en electronegative harsen te snijden, welke laatste de zoo donker roodbruin gekleurde oplossing vormt, die zoo karakteristiek is voor de alcalische oplossing der aloë. De electronegatiye harsen der aloë zijn sterk oxydeerbaar

332