is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hydraat en 3,2 tot 3,5 vol. water) gedroogd werd. Bij aan. wending vaneen zwavelzuur, dat op 1 vol. zuur 2 vol. water bevatte, verweerde bet zout, terwijl het boven het eerst genoemde zuur slechts aanhangend water verloor. Luchtdroog zout verloor boven verdund zwavelzuur (1 : 3,2 tot 3,5) zoo als te verwachten was, niets, of slechts een breukdeel van een milligram van zijn gewigt, ofschoon uit vochtig chininzout onder dezelfde omstandigheden, gemakkelijk 30 en nog meer procenten water binnen weinige seconden verdwenen. Eindelijk werd het zout ter bepaling van het kristalwater bij 110 tot 120° gedroogd, bij welke temperatuur het al zijn water verloor. I. ïïandelswaar, zeer schoon: 0,3885 gram gaven 0,0580 gram H O. 11. Haudelswaar, van eene andere bereiding, boven verdund zwavelzuur gedroogd: 0,768 grm. gaven 0,118 grm. H O. 111. Handelswaar, van eene derde bereiding: 0,4965 grm. gaven 0,0765 grm. H O. IY. Handelswaar, van eene vierde bereiding, boven verdund zwavelzuur gedroogd: 0,G41g rm. gaven 0,0995 grm. HO en 0,171 grm. S3 Ba3 08. V. Handelswaar, eenmaal uit water omgekristalliseerd en boven verdund zwavelzuur gedroogd: 0,668 grm. gaven 0,103 grm. H O. : VI. Handelswaar enz., luchtdroog; 0,795 grm. gaven 0,1225 grm. HO. VII. Sulphaat uit eene verdunde oplossing, ten gevolge eener vreemde zelfstandigheid ineen vorm gekristalliseerd, welke gewoonlijk bij de kristallisatie van het zout niet waar te nemen is, boven verdund zwavelzuur gedroogd: 0,752 grm. gaven 0,116 grm. HO. VIII. Viermaal uit water omgekristalliseerd, luchtdroog; 0,294 grm. gaven 0,045 grm. HO. IX. Vijf maal uit water omgekristalliseerd, luchtdroog: 0,665 grm. gaven 0,1015 grm. H O. X. Bij de analyse vaneen bast verkregen, luchtdroog: 111 S,, 3 J. 22

337