is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 3, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0,2746 gram der zelfstandigheid gaf 0,6076 gram koolzuur en 0,0918 gram water. 0,2211 der zelfstandigheid verbrand, volgens Bussels methode met koolzure natron kwikzilveroxyde gaf 0,396 gram zwavelzure baryt. De gevondene stof is alzoo volgens deze getallen een benzoylhypersulphide met de formule Cu H3 CU Cu H5 Oj 4 gelijk de volgende zamenstelling bewijst: gevonden. berekend. 60,35% koolstof, 61,31% koolstof. 3,71 „ waterstof. 3,65 „ waterstof. 24,61 „ zwavel. 23,36 „ zwavel. 11,33 „ zuurstof. 11,68 „ zuurstof. 100,00. 100,00. De tot deze analyse gebezigde kristallen, waren verkregen uit eene oplossing in zwavelkoolstof. De een weinig te voren geringe hoeveelheid koolstof en groote hoeveelheid zwavel, laat zich daardoor verklaren, dat de kristallen een weinig van het oplossingsmiddel bevatten. Dat dit werkelijk toeval is, wordt verklaard uit de omstandigheid , dat een enkel klein kristal tusschen de vingers gekneusd een zeer duidelijken reuk van zwavelkoolstof afgeeft. Bij eene analyse van kristallen , die verkregen waren uit eene oplossing in spiritus kreeg men van 0.2925 gram: 0,6582 gram. koolzuur = 61,37% koolstof en 0,101 „ water = 3,83 „ waterstof. Zoo als men ziet is hier de hoeveelheid koolstof volkomen bepaald; de hoeveelheid waterstof is een weinig te groot, doch het verschil ligt nog geheel binnen de grenzen voor eene bruikbare analyse. De verkregene hoeveelheid van de stof was over het algemeen gering, bijzonder het gedeelte er van dat van de spiritus afgekristalliseerd was. Bene andere zwavelbepaling is daarom niet gemaakt. Het benzoëhypersulphide is onoplosbaar in water, slechts weinig oplosbaar in koud en ook niet zeer oplosbaar in

362