is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijf hoogovens gestookt worden om het ijzererts te smelten, waarvoor men, ten gevolge eener nieuwe uitvinding, de anthracit-kolen gebruikt. Zeer begeerig het doel zijner reize te bereiken, namelijk zijne talrijke familie te Salem in Nortk- Carolina een bezoek te brengen, vertrok hij over Philadelphia, Saltimore en Wcmhington naar Richmond en verder naar Hoypoint, van waar hij in drie uren per omnibus te Salem aankwam. Salem is in 1766 door leden der Moravische Broedergemeente gesticht. Tot op dien tijd bestonden deze streken in zeer uitgestrekte wildernissen, alleen bezocht door omzwervende Indianen, waarvan men nog sporen ontdekt in de steenen pijlen en brokken van aardewerk, die men hier en daar verspreid vindt. Qroote bosschen werden vooraf uitgeroeid, langzamerhand woningen gebouwd en thans is Salem eene fraaije stad met 1000 inwoners, die allen een goed bestaan hebben. Inde omstreken van Salem vindt men groote bosschen met zware eikenboomen, waarvan men meer dan 12 soorten onderscheidt; een elftal fraaije exemplaren, aldaar verzameld, vertoonde hij aan de Vergadering. Het waren de bladen van de navolgende soorten: Quercus alba, Q. eastanea, Q.falcaia, Q.lyrata, Q. macrocarpa, Q.montana, Q, nigra , Q. ohtusiloha, Q. rubra, Q. tinctoria Mx., Q. imbricaria Mx. Vruchten kon hij daarvan op dien tijd niet bekomen. Aan de wegen zijnde Bignonia Catalpa en Jmiperus virginiana zeer gemeenzaam. Inde bosschen vond hij de Magnolia grandiflora en andere soorten van Magnolias , de Liquidambar styraciflora, Laurus Sassafras in groote menigte. Onder de medicinale planten merkte hij nog op de Aristoloc&ia Serpentaria, de Lobelia inflata , Sanguinaria canadensis (1), Asmrum americanum. Behalve deze, gaf hij den Leden nog de volgende, door hem aldaar verzamelde planten te beschouwen, als: Berberis canadensis, Castanea pimilis Ms., Corylus (1) Zie over de beschrijving, zameustelling en aanwending dezer plant als geneesmiddel, 'Wittstein Viertheljahrschr, Bd. X., H. I, 1861, S. 56.

61