is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERIGTEN

VAN DE MDEBLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BËVORDERINR DER PIIARMACIE. April 1861. Nieuwe Volgreeks. N°. 7.

Volgens Art. 78 der Wet, ontvangen de leden dcae Berigten kosteloos.

HEI»K»KKMNGEN BKR DBPARtEMEiTK» Dbpaetement Botterdam. Vergadering van ’Februarij 1861. '■ Door den Heer van der Burg wordt het rapport van de Commissie voor de journalistiek uitgebragt, handelende over de navolgende onderwerpen: 1. Over de opsporing der galzuren en hunne omzetting in het bloed, door Dr. Neuk om en. 7