is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het terugblijvondo in weinig water opgelost en de oplossing met loodazijn ontleed. Het nederslag wordt na 12 uren verzameld, afgewasschen en tusschen filtreerpapier zoo veel mogelijk gedroogd, nogmaals met kokenden wijngeest uitgetrokken en het terugblijvende met carbonas natricus tot droogwordens uitgedampt. De alsdan gevormde galzure soda, wordt in waterigen alcohol opgelost en na verwijdering van den alcohol, de waterige oplossing aan de reactie onderworpen. De schrijver bestrijdt ten slotte nog de meening van Kühne, dat de soda-verbindingen van de glycoehol-, cholen eholoïdinzuren na inde aderen geïnjicieerd te zijn, door de nieren het bloed verlaten. (Annalen der Chemie und Pharmacie, Bd. CX VT.) 2. Over vervalsching van glycerine, door X. Landerer. Volgens den schrijver wordt er glycerine aangetroffen, die met vruchtensuiker vervalscht is, te ontdekken door koken met bijtende potasch, waardoor zoodanig vervalschte glycerine bruin gekleurd wordt. (Hager’s Pharmac. Centralh. No. 26.) Bij deze gelegenheid komt ter sprake de verontreiniging van glycerine door chlorium, door den Heer Swartwoud vermeld. Eender leden opperde de bedenking: of hier wel aan eene bleeking van glycerine door chlorium kan gedacht worden, daar dit zeker ontledend op de glycerine zou inwerken. 3. Bijdragen tot de receptuur. In Hager’s Pharmaeeut. Gentralh. komen twee opmerkingen voor, bij het bereiden van geneesmiddelen in acht te nemen, vooral met het oog op jeugdige Pharmaceuten, die wel eens de gewoonte hebben al de ingrediënten vaneen mixtuur, zoo als zij op het voorschrift voorkomen, bij elkander te voegen. Handelt men zoo bij het voorschrift: Chloreti ferriei solution. dr. j. Mucilagin. gm. arabic, unc j. Aq. depurat. unc vj. M. dan verkrijgt men eene dikke papachtige massa, die in water onoplosbaar ia en als vlokken in het mixtuur drijft. Men

71