is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Electrolyse van de chemische verbindingen door Buff. De schrijver heeft de theorie van Volta volkomen bevestigd, die wil, dat de elementen van eene chemische verbinding, twee aan twee gegroepeerd, altijd beladen zijn met gelijke hoeveelheden tegenovergestelde electriciteiten. Hij besluit uit zijne proeven tot de volgende wetten: De onmiddellijke elementen vaneen electrolyt, of diegenen die vatbaar zijn om direkt gescheiden te worden door de electrische stroom, zijn gegroepeerd twee aan twee of binair. De betrekking van het gewigt van die twee elementen is dezelfde als die van hun atoomgewigt of van veelvouden van hunne atomen. Als dezelfde electrische stroom achtereenvolgens door vele electrolyten gaat, dan bevinden zich de elementen ,inde verschillende vloeistoffen naar de electroden gevoerd, in denzelfden tijd en in dezelfde rigting, inde betrekking van de gewigten van hunne atomen of van de veelvouden van hunne atomen. De massa’s, die door de primaire werking in verschillende electrolyten aan de electroden, die zich in dezelfde rigting bevinden, zijn gepraecipiteerd, zijnde dragers van gelijke hoeveelheden electriciteit, en gedurende de ontleding zijn zij aan den invloed van denzelfden stroom onderworpen. (Cosmos, 15 Feb, 1861.) 3. Witte zalf met iodetum kalicum. Als middel om deze zalf wit te houden , wordt aangeraden eene vermenging met sulphuretum kalicum. 5 grein op 4 oneen zalf. (.Pharm. Centralhalle, 28 Febr. 1861.) 4. Solutio arsenicalis bromata. Dit praeparaat wordt gebruikt inde plaats van solutio Fowleri. ln Duitschland schijnt dit praeparaat kleurloos te worden door de zon; hier in Eotterdam is dit (zie vroegere berigten) nog niet gelukt. lOO deelen dezer oplossing bevatten 1 deel acidum arsenicosum. Men vond inde op-

94