is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Pharmacopoea Helvetiea, 2 vol. 1772. 25 Amstelodam. 1792,

16 Nieuwe Amsterdamsche Apotheek met geschreven Aan* teekeningen 1795. 17 Pharmacopoea Batava 1805. 18 Bataafsche Apotheek 1807. 19 Pharmacopoea Danica 1805. 20 „ Manualis 1812. 21 „ Belgiea 1823. 22 „ Neerlandica 1851. 23 ■* n Holl. uitgave 1851. 24 C. Battum, Handboek der Ohirurgica 1653. 25 Bechéri, Laboratorium portabile e. Minera 1689. 26 Blondel, Thermarum aquis granentium et Porcenatarum Elneidatro et Thaumaturgia aquis gram J. H. Clemens 1688. 27 J. B. Keup, Libellus pharmaceuticus, Duisburg ad Ehen. 1789. 28 M. J. Chelius, Het Deeoetum Zittmanm 1829. 29 Huffland’s Armen Apotheek 1830. 30 Pharmacopoea Pauper. Ultrajectina 1830—1831. 31 Methodus paraudi medicamenta in Pharmacopoeam Neêrlandicam non recepta, quibus Medici Eheno-ültrajectuu uti solent, O. v.d. Post 1861. 32 J. Kops , Plora Batava. 33 van Eijn van Alkemade, Handleiding der algemeene Plantenkunde. 34 P. J. Kipp, Steinberg, de Krachten 1846. 35 Poullet und Muller , Lehrbuch der Physik. und Meteorol. 2 Band. 1842. 36 Eose, Beginselen van de leer der Kristalvormen, vertaald door N. W. de Yoogt 1838. 37 Wöhler, Schets der Onbewerktuigde Scheikunde, door N. W. de Voogt 1844. 38 Wöhler, Schets der Bewerktuigde Scheikunde , door P. J. Kipp 1844. 39 Göbel, die Grundlehren der Pharmacie, in 4 Banden 1847.

131