is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, 1864 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Haarbalscm van Wakerson. No. 17. Hamburger thee, 53. Handverkoop inde apotheek. 22. Han n o n’s zwavel. 21. Hausleuttner’s kroppoeder. 18. Hirudinea , Actiengesellschaft, 13. H o ff’s Malzcxtract. 18. Hoff ra a n’i Augenwasser. 28, , uit ruwen , geconCentreerden azijn bereiden. 29, Huidontsteking door arsenik-kleurstoffen, 47. Hu’sberg’s lannine-zeep. 32 en 40. Hvlras biferricus. 46. pydraten van zinkoxyde, ijzeroxyde enz. , 45. Hydrochloras morphicus. 2. Hypermanganas kalicus, 23 , wijze van aflevering, 26. Hygroscopisch vermogen van chloorcalcium en zwavelzuur. 10, Hypochloris natricus liquid.. 8. calcicus en natricus, dosis, 29.

I. I» de pauze, 50. Indium-metaal. 13. Indruk van het aannemen der wetten door de Tweede Kamer. 53. Inkt met eene goudgele kleur. 33. Inkt, onuitwischbare, Ben 37. Inkt, reis-, 8. Insektenbeten , middel tegen , 32. J. Jalappe , valsche , 3. Jalappehars. 9. Jodetum ferricum. 23. Jodetum plumbicum. 37. Jodium afscheiding uit de kelp of varek. 46. Jodium , antiseptische werking , 16. Jodium-bevattend mineraal. 52. Jodium-houdende sigaren. 21 en 24. Jodium of joodmetalen , herkenning inde urine, 33. Jodium-opodeldoch. 11. Jodium, werking op terpentijnolie , 40. Jodoform. 51. Joodalkalimetalen in urine en andere dierlijke vloeistoffen, 22, Joodammonium, bereiding, 4, 8. Joodijzerpraeparaten van Pari se 1, 8. Junghuhn, Dr., 7. K Kalkmelk met levertraan. 3. Rarnala. 38, verontreiniging, 45 , vervalsching, 25.. Kamfer gevoelig reagens op albumine. 6. Kamferglas. 8. Kamptikon. 8. Katalytische kracht van aardappelschillen. 39. Katalytische verschijnsels volgens Schönbein. 35. Katoen in linnen herkennen door fuchsine. 36. Karouba, 15. Kelders , dompige, zuiveren. 35. Ketelsteen , vermijden , 17, Kinakultuur op Java. 40. Kinderpoeder van Scharlau. 38. Kist van Maho me d. 44. Ko c h’s wondersap. 52. Kogels voor chloriumbereiding. 47. Koningsdrank van Jaco bi. 45. Koolpoeder in plaats van pluksel. 5. Koolstofoxyde scheiding in koolstofzuur en kool. 43. Koolzuur, zuiver , 7. Koolzure potassa-soda , dubbelzout, 21. Koolzure soda volgens Leblanc. 33. Koper in extracten , voedingsmiddelen enz. 22. Koperchlorurc hoogst gevoelig voor het licht. 23. Koperdraaisel met ammonia aan de lucht. 30 Kreosoot in geleivorm. 48, Kfeosoot, zamenstelling , 51. Kruidnagels , deugdzame, 38. Krüsi-Altherr’s breukpleister, 52.

Ritmis als geneesmiddel. No. 9. Rurken , oude , 40. Kwikzilver aanwijzen volgens Schneidcr. 22. Kwikzilverproduktie der geheele aarde. 23. Kwikzilververbindingen bij een geregtelijk onderzoek. 15. Kwikzilvermijnen. 34, h. Lactoproteine. 44. Lactucarium. 10. Lakmoestinctuur , van zelfontkleuring , 44. Lapis infernalis tegen den beet van dolle honden. 30. Leerling-apothekers. 21. Leerling-apothekers en apothekers-leerlingeu. 22. Levertraan en kalkmelk. 3. Lichtgas , zuivering , 35. Lignum nephriticum. 40. Linnen met suikeroplossing brokkelig. 52. Likeuren, klaring, 26. Lippenpomade, 18 Liq. tartr. kalico-ferric. ammon. 16. Liqueur de bismuth. 28. Liquor acet. plumbic. basic. 37 Liquor dentifricius. 51. Lithium in eene groote hoeveelheid. 35. Loodbevattend haarkleurend middel. 5. Lood-doorvreting door insekten. 39. Loodglid, menie bevattend , 10. Zuiver loodoxyde, 41 Loodpraeparaten der Pharm. Neerl. 36 en 37. Loodvrij water. 6. Looizuur van galnoten en van den eikenbast , onderscheid , Looizuur volumetrisch bepalen. 26. Löwenzahn-extract. 31. Lijm, vloeibare, 28. Ludus van van Helmont. 51. Lijnolie , vervalsching , 16. M. Maagpoeder van Fül t. 35. Maatschappij , Nederlandschc, ter bevordering der pharraacie. Madera, kunstmatig. 19. Magisterium bismuthi. 32. Magnesiumlegeringen. 40. Magnesiummetaal. 2,6, 11 , 49. Mailaudische haarbalsem. 41. Malzextract, zuur geworden , 48. Mangaanchlorure overbrengen in mangaanhyperoxyde. 46. Mangaanhyperoxyde, vervalsching, 42. Martiniquesuiker. 8. Mayer’s witte borstsiroop. 20, 43. Meibron’s borst en longenbalsem. 4. Meiwijn-essence. 12. Melanogène. 4. Melk, gecoaguleerde, en ammonia. 26. Melkzuur-limonade. 51, Melkzure magnesia, bereiding. 32, Memorie van beantwoording. 16. Metallurgische insekten, 48. Metereologisch proces. 8. Methylamine voor ijsvorming. 29. Me y e r-B er k’s vleeschextractstroop. 29. Mercurialine. 3. Middel tegen zeeziekte. 16. Mikroscopisch objectief. 45. Mineraalwateren, natuurlijke, werking. 48. Dr. Mohren Prof. Berg. 31. Morphine, bereiding. 49. Morphine en spir. nitr. dulc. 24. Morphinegehalte in opium. 18. Morozymase 30. Muzikale toonen bij het aanslaan van kool. 44. Mustang-linimentum. 5. w. Narceïne. 34. Ncrven-extract. 31,