is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, 1865 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Carbolzuur , carbolzure kalk , desinfecterende zeep. 41. Carbonas baryticue , vervalsching. 37. Carmeniet, een nieuw mineraal. 49. Castoreum moscoviticum. 51. Cayenne-peper tegen haemorrhoiden. 39. Charta nitrata , dampen bij verbranding. 48. Chemische harmonica. 31. Chinitie als plaatselijk antisepticum. 20. Chinoidinum depuratum. 46. Chloor tegen zwavelwaterstof. 27. Chloorbaryum, ongeschikt bij het bereiden van gedestilleerd water. 33. Chloorcyanine. 48. Chloorkoolstof (dubbel-), nieuw anaesthelisch middel. 44. Chloorwaterstof inden vloeibaren staat. 46. Chloorwaterstofzuur chinine in zwavelzuur chinine. 17. Chloras kalicus , werking. 52. Chloretum aurico-natricum. 19. Chloretum auricum acidum crystallisatum. 19. Chloretum ferricum (bereiding). 13 , 15. Chloretum hydrargyricum (fabriekmatige bereiding). 3. Chloroform , reactief op gal in urine. 14.

bij dieren. 27. Chlorophyl. 31 , 33. Cholera en dampkringslucht. 22 , 26. Choleradrank van Dr. Pilaski. 41. Chroomzure zouten door de titreermethode bepalen. 35. Chrysinzuur , chromogeen inde peppelknoppen. 12. Cilindrische tanninestiften. 5. Citras magnesicus crystallisatus, 49. Citroenzuur , oplossing bij scirrhus, 23. Citroenzuur bismuthoxyde-ammoniak. 16. Citroenzuur caffeine, 24. Collodium. 37. '— cum morphino. 48. zonder aether. 15. nauwkeurig van zuren bevrijden. 35. Collodium elasticum. 20 , 21. Colophonium abietinezuur-hydraat. 1. Conessine. 23. Conserveeren van spijzen. 4. Copaivabalsem en magnesia. 3. Cort. rad. granatorum. 51. Cort. quillayae. 51. —, infusie. 41. Cosmetica, Fransche. 15. Crocus. 51. Cubebine. 9. Curarine (zamenstelling). 12 , 20. Cuscuta. 31. Cyaanalcalimelalen , nieuwe reactie. 24. Cyaanzilver (gepraecipiteerd) aanwending. 24. Cyaninc , reagens op zuren en basen. 31. Cytisus Laburnum (alcaloiden). 20. D. Dcnnenaalden-tabak. 13. Desinfecteerend mengsel. 3. Desinfecteerend middel. 7. Desinfecteerend poeder van Dr. Scheucr. 24. Destillatie van vloeistoffen op asbest. 10. Destilleerketels met stoom. 16. Dextrine en arabische gom, onderscheid tusschen de oplossingen. 32. Diabetus mellitus behandeld met wijnsteen. 16. F. Dielze’s kruidenborststroop en Universaal kruidenessence. 48. Diploma’s van gevestigde apothekers al dan niet te viseeren. 41. Dr. med. Fried. Doek’s geneesmiddel tegen maagkramp , slechte spijsvertering enz. 5. Drinkwater (troebel) zuiveren met aluin. 42. Droge narcotische extracten. 12. Dubbel-chloorkoolstof, herkenmiddel tusschen rietsuiker en druivensuiker. 35. E. Eau des eaux bonnes. 24. Eerste vergadering van den Geneesk. Raad voor Gelderland en Utrecht, pharmaceutische bijzonderheden. 43.

Effloresceeren. 32. Eieren ouderdom herkennen. 12. Electriciteit om ratten te dooden. 52. Electrische stroom uit hydrogenium-houdend en gewoon water. 23. Electuarium e sulphure. 27. Elixir sanitatis de Bonjean. 33. Emmerichs Krauterbier. 11. Emplastrum cantharidnm. 22. Emplastrum nitratis argentici. 19. Engelsche nieuwsbladen en geheiramiddelen. 1. Engelsch vlekkenwater. 45. Erasine. 35. Etiquetten op flesschen, 4 , 35. Etiquellen op flesschen met zuren voor vernieling te bewaren, 27, 29, Examen (vergelijkend) te Rotterdam. 33. Examen-kwestie bij de Drentsche commissie. 14. Extractum carnis. 42. Extractura carnis met dubbel-koolzure soda. 12. Extractum ergotae liquid. Pharm. Britt. 5. Extracta expressione parata. 6. Extractum filicis maris, het meest voldoende middel tegen den lintworm. 49. Extracta fluida. 5. Extractum hyoscyami fluïdum. 5. Extracta narcotica. 5. Extractum oleoso-resinosum baccarum juniperi. 44. Extractum secalis cornuti. 5. (kristallen uit). 16. F. Ferridcyaan-ammonium , bereiding. 3. Ferrosum en ferricum, twee allotropische toestanden van het ijzer. 31. Ferrum hydrogenio reductum (onzuiverheid). 2. Feytonia. 43. Filtreer toestel van Coste. 10. # Fluoor geïsoleerd. 5. Folia diosma. 8. Folia matico. 51. Fomentatio Heysteri. 23. G. Galazyme. 25. ‘Galkleursloffen. 28. ( Gallactinezuur. 4. Gallae aleppenses. 51. Gallenkamp’s praeparaat. 42. Gallenmixtuur. 21. Galvanische batterij met zwavel. 2. Gaseol. 24. Gaslampen aansteken met een electrieken vonk. 18. Gastrophaan. 21. Gegomd linnen. 8. Geheimmiddelen , verkoop 22, 39, (al. 2, art. 6 Wet IV). 44, 50, Gekleurd speelgoed. 37. Gelatina physostigminata Hartii. 10. Geleidingsvermogen van ondersalpeterigzuur gas voor electriciteit. 48 « Geneesmiddelen gereed gemaakt dooreen bevoegden geneeskundige ten platten lande voor een onbevoegden. 38. Geneeswijze van Lampe. 34. Gevolg (belangrijk) van de invoering der nieuwe geneesk. wetten voof de apothekers op het dusgenaamde platte land. 35. Gips in plaats van schrijf krijt. 44. Glasruiten, dubbele. 27. Glycerine (onzuiver) geschikt maken. 22. voor het uittrekken van aetherische oliën uit plantendeelen. 8. mengen onder unguenta. 25. Glycerine-zeeppoeder. 2. Gorazuur. 4. Goud, fijn uitgeslagen laat de blauwe kleur door. 34. —, oplosbaarheid. 52. Graham’s middel tegen kanker. 22. Grana kermes. 26. Gras vlekken verwijderen. 89. Grimault’s medicamenten. 3,4. Gummi arabicum. 51. Guttulae anticholericae russicae. 32.