is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 30, 24-11-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jacob Simon de Haan, van Eotterdam; Jacob Hermanus Hammacher , van Groede; Christiaan Willem Karei Hoorn , van Amsterdam ; Michiel Joannes Markx , van Leiden; Jan Mesman, van Beeneter; Gerhard Post, van Groningen; Henri Marie Joseph Emile Steyns , van Tongeren; Christiaan Lodewijk Willem Stutterheim, van ’s Hage; Theodorus Gerardus Henricus van der Willigen , van Gemert; Sicco Herman Perdinand Wolters , van Kolde ; Gerhardus Zwart, van Gorredijk. Het is der Commissie aangenaam te kunnen vermelden, dat sommigen van dezen niet alleen voldoende maar zelfs uitstekende bewijzen van kennis , vooral inde

vakken van sub litt. a—d vernield, hebben gegeven , zoodat van hen met regt mag worden verwacht dat zij, op den ingeslagen weg voortgaande, den stand van hulp-apotheker , en in het vervolg de zoo gewigtige betrekking van apotheker, tot eere zullen verstrekken. De Commissie, overtuigd dat hare handelingen geweest zijn overeenkomstig de bepalingen der wet, vleit zich aan hare roeping voldaan , en aan het door Z. M. den Koning in haar gestelde vertrouwen beantwoord te hebben. Leiden, 39 October 1867. De Commissie voornoemd, Namens haar, w. f, m. SDMNGAB , Voorzitter. J. c. kruseman , Secretaris. Snelpersdruk van h. (7. a. thieme , te Nijmegen!