is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 30, 21-11-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn het droogerijen of inden handel voorkomende chemicaliën, dan wordt eene prijscourant van droogerijen en. chemicaliën tot norm genomen. Wat de prijs aangaat voor arbeid en bewerkingen lezen

we ’t volgende : Voor uitdampen van eenig vocht 4 penningen of 3 cents voor iedere 30 grammen, ongeveer een med. ons. Oplossen van extracten (met uitzondering van extracten inden stroopvorm), van suiker, arab. gom in eenige vloeistof, waarbij coleren noch filtreren gevorderd wordt, zoo ook voor het wrijven van electuaria, pulpa’s en zachte zeepen, of voor het afwrijven van poeders met vloeistoffen, als deze poeders zich niet of bijna niet in het vocht oplossen , 6 cents, waarbij nog aangemerkt wordt, dat poedervormige narcotische extracten slechts als poeders in rekening mogen worden gebragt; ten 2e dat ineen mengsel eene extractoplossing gelijktijdig met eene afwrijving voorkomende, alleen voor de eerste mag gerekend worden. Voor het oplossen vaneen of meer zouten, of van manna in -water of in eene andere vloeistof, met inbegrip van coleren of filtreren der oplossing tot 20 gram (+ 6 dr.) of daar beneden 6 cents, voor iedere volgende hoeveelheid van 20 tot 20 grm . 3 cents zoodat bv. 30 grm. zont of manna, of beide te samen, ter oplossing kosten 9 cts. . Aanmerkingen op deze laatste bewerking, ten doel hebbende het te hoog opvoeren dezer prijzen, mogen hier achterwegen blijven. Het oplossen van phosphorus in vette- of vlugge oliën, aether, alcohol enz. wordt betaald met 6 cts, voor 20 grm. oplossing. Cataplasma’s, met aanwending van warmte tot 150 grm. 4 cts.; tot 300 grm. 6 en tot 1 pond 9 cts. Koud te bereiden Cataplasma’s kosten de helft. Voor het kneuzen van eenige stof kan in rekening worden gebragt: tot 100 grm. 3 cts., tot 250 grm. 7J en tot 1 pond 12 cents. Bij grootere hoeveelheden is de prijs nog lager-, (zou een kruier te Amsterdam niet meer verdienen?) Becocta en infusa tot en met 200 grm. (+ 6 once) 12 cts.; 400 grm. 15 en 1 pond 18 cts. Maceraties of koude infusa worden met de helft betaald. Voor het dispenseren vaneen niet uitgestreken pleister in gewoon- of waspapier, convolut en signatuur tot en met 30 grm. (+ 1 once) 2 cts.; 125 grm. 4; 250 grm. 6 en per pond 9 cts. Voor het dispenseren vaneen gesmeerde pleister wordt nevens convolut en signatuur betaald tot en met 25 Q duimen 3 cts.; bij grootere pleisters voor iedere toename van 25 □ dm. lij ct. Voor Emulsies tot en met 250 grm. wordt in rekening gebragt 9 cts.; per pond 13J ct.; bij grootere hoeveelheden voor iedere hoeveelheid van 100 tot 100 grm. H ct. Voor het filtreren wordt gerekend 3 cts. per hoeveelheid van 125 grm. 4 cents voor 250 grm. 6 cents voor 1 pond, enz. Gelatina’s, ’t zij van lersche-of IJslandsehe mos, hertshoorn, vischlijm 12 cts. voor 4 ons of 125 gmr.; 18 cts. voor 8 ons of 350 grm. en 80 cts. voor de hoeveelheid van 1 pond. Voor electuaria van 4 ons 6 cts.; van 8 ons 9 cts. en van 1 pond 13 cts. Zijn deze tot paardengebruik bestemd dan 6 cts. voor 8 ons en 9 cts. per pond. Zijn voor de bereiding vaneen electuarium meer dan twee wegingen noodig, dan wordt iedere verdere weging met IJ ct. berekend. Voor het mengen van vloeibare artsenijen en het dispenseren, wanneer slechts twee wegingen worden gevorderd 3 cts.; voor iedere meerdere weging IJ ct. Volgen drie aanmerkingen om te beletten dat in deze de prijs te hoog zou worden opgevoerd. Voor het gereedmaken van pleisters door malaxeren wordt berekend de 4 ons 9 cts., 8 ons 13 cts.; gesmolten moetende worden 4 ons 12 cts. 8 ons 24 cts. Pillen, boli en trochisci. Voor het formeren der massa van 20 grm. 6 cts.; het vervaardigen der pillen 80 stuks 6 cts.; moeten ze verzilverd worden dan 15 cts.; met gelatine overtrokken

18 ets. en voor het vergulden van gelijke hoeveelheid 80 ets. Poeders en species; voor de menging 4 ets. per 4 ons; 6 ets. per 8 ons; 9 ets. per pond. Bij verdeeling tot poeders wordt met inbegrip van de dispensatie, papieren, convolut en signatuur 3 ets. per poeder gerekend. Wrijven. Aanhoudend wrijven, bv. het dooden van kwik, in welke hoeveelheid, 30 ets. per uur. Zalven. Door vermengen van meerdere vaste of vloei» bare stoffen tot 50 grm. 6 ets.; tot 100 grm. 9 ets.; tot 300 grm 15 ets. Voor de bereiding van Saturaties 13 ets. Suppositoria per stuk 6 ets.; bij meerdere 3 ets. Convoluts voor poeders worden berekend: met 6, 9 tot 13 ets. Messeden, groene 6—31 ets.; de laagste prijs voor eene flesch van 15—100, de hoogste prijs voor eene van 4—500 grm. Wit glas in gelijke maat van 9—27 ets. Glazen stopflesschen van 100 grm. 19 J et. // // 250 n 33 // Wanneer bij het recept of bij iteratien ledige flesschen worden medegebracht, mag slechts de helft van den prijs . worden berekend. i Inde veeartsenijkundige praktijk mag in zulke gevallen niets voor glas in rekening worden gebracht. Wat de prijzen der medicamenten betreft, deze zijn over ’t geheel vrij laag, zoo als onder blijken kan: Om het overzicht gemakkelijker te maken is het tiendeelige gewicht in medicinaal gesteld en zijnde prijzen volgens onze munt berekend : 1 ouce. 1 drg. 1 scr. 1 gr. Aether Aceticus ƒ// 32 ƒ// 6 Acid Acet. oonc. .... n 4 // Phosphoricum . . . nl6 n2J // Tannicum // 50 // 8 3| n Tartaricum . . . . n22 // 3 | Aether ~~ // 15 // 2,4 Aqua destill //I // comm. filtr „ J // foeniculi // 2 // naphae // 5 u menth. pip. , . u 3 // rosarum // 3 Acetas Zinci Cts. 4 Bals. Copaivae // 28 4 Camphora u 4 // trita // 8 Cera alba // 4 Chloroformyl u 5 Collodium // 274 Gort Frangulae // 6 Elect e senna n 17 Empl. Plumbi n 15 Extr. Aloës // 125 Glycerinum n 23 Jod. Potassii n 18al4 Kreosot . m 6J Lactas Ferri n 5 Liohen Carachen . . . . // 8a 10 // Island // 5 Lycopodium n 17 Manna 20 // Elect * 40 Magnes, carbon. 15 2J Merc. subl. corros. 5 0,1 Muc. gummi Arab. . . . n 10 Mur: Morphin. 1868. . . „ pr. grein 4 a6| ct. 1869. . . n „ n 6 n 10 ct. Nitr. Argenti. » 64 32 I j Nitr. Bismuth. bas. . . . n 24 8 01. Amygdal // 507 // Jecor Aselli // 10 (8 once 54 cts.) v Cacao // 29 // Eioini . (/ 15 Pulvis Cubeb // 24 u Aëroph // 22J Oxymel Scillae // 18 // Simplex n 14 Kad, Althaeae .....// 8 (8 once 48 cts.)