is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, 1870 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alphabetisch Register.

i Aankoop vaneen geheimmiddel. 6, Absolute alcohol. 9. • Acerbo’s antirheuraatische en anticatarrhale olie. 53. ï Acetas aethylicus, nieuwe bereiding. 29. > Acetas plumbicus, formule voor de aanwending. 7. (Acide quinopicrique. 11. Acidum phenylicura tegen diphteritis. 24, tegen pokken. 52. Acidum phospboricum glaciale. 49. i Acidum tannicum, bereiding. 11. j ‘Acidum uricum, bepaling in urine. 53. j Aconitum, vergiftiging. 53. Adres aan den Minister betreffende de herleidingstafel. 39, 41. Adres van apothekers te Doesborgh. 25, 27, 28. Adres van het Hoofdbestuur der Maatsch. ter bev. der pharmacie. 45, Advertentie betreffende een ontsmettingsmiddel. 45. Advertentie inde Haarl. courant. 22. Advertentie, opmerking. 18. Aetheerische oliën en zwavelzuur. 5,6, 8, Aether, watervrije toestand herkennen. 13, 16. 5 Aether aceticus op een gehalte aan alcohol te onderzoeken. 39. 1 Aether phosphoratus. 10. samengestelde. 24. ■ Aethylamine, bereiding in het groot. 7. ■ Aethylideenchloride. 26. j Aethylo-sulphas natricus. 40. jfl Aethylzwavelzure soda. 23. HAfrikaansche tragacanth. 29. j Afwijzende beschikking van Gedeputeerde Staten. 32, W Ayer’s pillen. 31. B Albuminegehalte van urine, controleerende proef. 36. SÊ Alcali (vrij) in zeep te bepalen. 16. WAlcaloïden der boragineën. 38. Alcohol in chloroform aanwijzen met behulp van jodium. 9. r Alcohol, onderzoek op een gehalte aan aldehyde. 20. Alcohol uit rendiermos. 18. Alizarine, kunstmatig. 13, 49. Ammonia, gevoelig reagens op. 13, Ammonia liquida tegen delirium tremens. 23. Aramoniak-aluin in plaats van potassa-aluin, 18. Ammoniazouten, beteekenis inde therapie. 27. Amylalcohol in chloroform. 7. Angelicazuur, overgang in valeriaanzuur. 40. Anilinekleurstof, vervalsching. 53. Anthraceen, structuurforranle. 45. Apen, ongevoeligheid voor vergiften. 1. Apotheek van Pia Oasa di Loretta. 17. Apotheken, draagbare. 24. Apotheker (De) als natuurwetenschappelijk deskundige. 24, Apotheker en schutterlijke dienst. 18. Apothekersbedienden, uitzetting uit Frankrijk, 20. Apotheker-Verein, Noordduitsch, jubilé. 20. Aqua haemostatica. 20. Aqua laurocerasi. 30, 31, 84. Arabisch en Aziatisch Helungkiang’s veepoeder. 29. Areometer, gecombineerde. 10, Areometers, formules. 34. Arsenik in tartarns emeticus en stibiumpraeparaten, 31, Arsenik opsporen in beenderen. 24. Arsenikwaterstof, vorming en ontleding, 42. Artsenijdepot te Straatsburg. 34. Artsenijmengkunde bij het geneeskundig examen. 8. Associaties in Engeland. 10. Atomen, grootte. 35.

j Atropine, Eagelsche, van Duitsche te onderscheiden. 36. i Azijnzuur uit alcohol door middel van lycopoclium. 21. B. Bad bij Joodvergiftiging, 14. Bahr’s giftvrij poeder. 29. Balsamum sulphuris. 25. Barnsteen, inzameling. 46. Beëediging van den apotheker. 5. Belegeringsmelk. 46. Bellers (Dr.) Pain Water. 21. Benzoëzuur, verkrijging uit urine in het groot. 19. Benzol, onderzoek. 40. Berliner balsem. 23. Bevriezen der planten. 53. Bicarbouas natricus, onderzoek op een gehalte aan carbonas natricus. 5. Bierbouquet. 21. Bijdragen tot de receptuur. 26, 42. Bijten van bloedzuigers. 52. Bismutb, bevrijding van arsenik. 20. Bismuthoplossing, alcalische, bereiding. 27. Bitteramandelolie, extemporaal onderzoek. 49. Bittere amandelen bevatten geen vrij acidum bydrocyanicum. 27. Bixiue. 18. Bloedloogzout, roode, ontleding door het licht. 47. Bloedstelpend collodinm. 1. Bloedstelpende katoenen watten. 20. Bloedvlekken van roestvlekken te onderscheiden. 24. Bloedzuigers, onderzoek op het bevatten van menschenbloed. 31. Bohlig’s reagens op ammonia. 3. Boldotakken. 7. Boorzuur, herkenning. 36. Boragineën, alcaloïden. 38. Bougies met tannine. 40. Brieven uit dc hoofdstad I. 33,11. 38, 111. 43, IV. 47. Bromctum kalicum, onderzoek op jodetum. 48. Brometum natricum als geneesmiddel. 23, formule 24. Broodonderzoek. 31. Broomhoudend zoutzuur. 29. Bruinsteen-bepaling. 23. Bucharijsche rabarber. 49. Bulbus squillae drogen. 11. Buskruit der mitrailleuses. 25. C. Cadmiumamalgama. 3. Calomel, subcutane injecties. 40. Calomel, vergift voor muizen, 8. Calomel-soorten. 13. Cantharidine-sparadrap. 13. Caoutehouk, afkomst. 11. Caoutchouk in lijnolie oplossen. 1. Capsicum annuum, alcaloïde inde vruchten. 1. Carbolznur als locaal anaestheticum. 48. Carbolzuur en praeparaten. 24. Carbonas magnesicus solubilis. 7. Carbonylehloride. 40. Carhooiycinchoninezuur. 8. Caustioum. 15. Ceriumoiyduleoxydc, nieuw reagens op strychnine. 17. Ceriumoxyde en ozone. 26. Chandu. 5. Charta cerata. 29, Chinine-fabricatie. 18.