is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, 1876 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eau de Cologne, uitvinder, 21, 22. Emodine, 42. Emplastrum arnicae, 5, Emplastrum cantharidum, 31. Emplastrum umbilicale, prijsbepaling, 21. Emulsie met eidooierconserf, 7. Equinezuur, 6. Erythrophlaeine, 31. Essentia dulcis, 13. Eucalyptus globulus tegen muskieten, 22; aanplanting te Rome, 27. Examen, bedrog bij een, 24. Examen in Indië, 17. Excipiens voor pillen, 81. Extracta narcotica, 18, 19, 21. Extracten, pannen voor uitdamping, 20. Extract-opbrengst van Cortex punicae granati, 35, 37. Extractum cannabis iudic. alcoh., 49. Extractum filicis maris aeth., onderzoek, 49. Extractum malti chininatum, 20; cum chinino, 13; ferratum s. martiatum, 20; iodatum, 20; lupulinatum, 20; pepsinatum, 20; tanno-chininatum, 20. Extractum nucis vomicae, onderzoek, 49. Extractum oxycocci, 23. Extractum secalis cornuti, 20, 42; hooge prijs, 36. F. Fabae puchury majores. Maand. Bijv. 3 bij N°. 9. Earine laetée Nestlé, analyse, 43. Feest der pharmaceutische studenten te Amsterdam (doctoraat in de artsenijbereidkunde), 2. Ferridcyanetum kalieum. Maand. Bijv. 12 bij N°. 48. Ferrum dialysatum, om slecht water drinkbaar te maken, 24, oorzaak van het geleiachtig worden, 26. Ferrum reductum uit ferrocyaankalium, 6. Filtreerdroppelfleschje, 52. Flores chamomiliae vulgaris, 22. Flores rosarum rubrarum. Maand. Bijv. 4 bij N°. 14. Flores tiliae. Maand. Bijv. 9 bij N°. 36. Fluorescentie eener oplossing van kinidine in chloroform, 24, Folia coca, 22. Folia juglandis, 11. Folia stramonii. Maand. Bijv. 6 bij N°. 22. Folia trifolii fibrini. Maand, Bijv. 9 bij N°. 86. Folia uvae ursi. Maand. Bijv. 10 bij N°. 40. Formuleu voor verdunning van vloeistoffen, 21, 22. Fructus tamarindi. Maand. Bijv. 8 bij N°. 31. Fuchsiue, ontdekking der kleuring van wijn met, 20. Fuehsine en beenweefsel, 22. Fuchsinoscoop, 37. e. Galenische praeparaten, zelf-bereiding door de apothekers, 7. Gecondenseerde melk, 17. Gedenkteeken Liebig, 15. Gedestilleerd, 43. Gedestilleerd water, 30. Geheim geneesmiddel en specialiteit, verschil, 26. Geheime geneesmiddelen en specialiteiten, verhouding van de leden der Nederl. Maatsch. ter bev. der pharmacie en van pharmaceuten in het algemeen met betrekking tot den verkoop, ook ten opzichte van geneeskundigen, 4,7. Geheimmiddelen, 13, 27,50, 52, besluit daaromtrent in Friesland en Groningen, 33, in Gelderland en Utrecht, 35; ontwerp van regeling in Duitschland, 52. Geheimmiddel-handel in Frankrijk, 11. Geneesmiddelen, levering door geneeskundigen, 34, 36. Geneesmiddelen uit eene chemische fabriek, 34. Glas, het best gekleurde, voor chemische praeparaten, 7. Glaswol, prijs, 22. Glazuur (onschadelijk), 20. Glycyrretine, 26. Godfrey’s Cordial, 43. Gowlard’s lotion, 9. Groene sympathetische inkten, 42. Guarana, praeparaat in Oostenrijk, 7. Guignetscher groen, 19. Gurjunbalsem in copaivabalsem te ontdekken, 17. 11. Hamburgsche wonderbare essence, 21. Hanbnry-stichting, 6, 17. Harslak voor papieren signaturen, 13. Herba polygalae amarae. Maand. Bijv. 3 bij N°. 9. Herba sabinae. Maand. Bijv. 4 bij N°. 14. Herba tbymi. Maand. Bijv. 9 bij N°. 36. Herba violae tricoloris. Maand. Bijv. 11 bij N°, 44, Hoffmann’s wind- en maagdroppels, 28. Hoffmann’s witte kruidenborststroop, 18. Holliindischer Haarbalsem, 42. Hollowaypillen, 48, Honig, kristalloïden en colloïden daarin, 37. Hydrocellulose, 8. Hygiënische expositie te Brussel, 20. Hyoscyaminum crystallisatum purum, 12. Hubcr’s reagens op mineraalzuren, 26. J. Java-kina, 16, 17, 20, 29, 30, 31, 83, 45, benoeming van commissiën tot onderzoek, 34. Java-kinabasten te verkoop aangeboden, beschrijving, 43, Jayne’s Ague Gure, 43. Jenny’s wonderbare essence, 21. Jervine inden wortel van Veratrum viride, 20.

IJstoestellen, glycerine en water, 14. IJzer in subcutane injectie, 81. Ijzerhoudende kinawijn van Larochc onderzocht door Wittstein, 6. Indische militaire apothekers, bevoegdheid, 38. Infusum cinchonae succirubrae, 19. Infusum hyoscyami oleosum, onderzoek, 48. Injecties, door bijvoeging van spiritus voor bederf bewaard, 50. Inkt (roode), 13. Internationale homoïopatische Pharmacopoea, 19. Internationale tentoonstelling van nijverheid en kunst te Utrecht, 20. lodetuin hydrargyrosum, kleur, 27; onbruikbaar geworden, 12. lodetum kalieum, zuiverheid, 40, bevrijding van iodas, 3; ontleding van oplossingen door het zonlicht, 21. lodiumijzer-levertraan, 7, 10, 11,12, 15, 43. lodium-reactie op amylum, invloed van eiwit, 21. lood, reactief op kinidine in chinine, 9. loodijzerstroop, onderzoek, 49, 51. Italiaansch drop, 21. Iteraties van recepten, 26. Juglaudine, 13. E Kaliumhyposulphiet, caloriën bij zijne vorming uit de elementen, 2. Kamerlucht, onderzoek op arsenik, 13. Kapjes van gekleurd papier, 15. Kava-kava, 15. Kerrypoeder, 8. Keukenzout, geroost, 34. Kina, bijzonderheid, 49. Kina-afdeeling bij de Internationale tentoonstelling te Amsterdam, 61. Kinabasten uit Oost-Indië beschouwd uiteen pharm. oogpunt, 14. Kinaveiling, 6. Kiniline, herkenning in sulphas chinini, 9. Kinine op Sumatra’s kust, 47. Kiniuebloem, 40. Kiniuegehalte in kininepoeders te bepalen, 24, 25, 26. Kininepillen in Amerika, 15. Kininepraeparaten, prijsbepaling inden tegenwoordigen tijd, 27, 28,51. Kloostermiddeleu van Pingel, 12. Koch’s haarversterkend vocht, 42. Koch’s Pepermuntwater, 28. Koper, figuren daarop, 37. Koper in jenever, 13. Koussiïne van Merck of Bedall, 22. Krachtsiroop, 43. Kraehmer’s middel tegen dronkenschap, 23, 30. Kresotinezuur, 21. Kumys-extract, 24. Kunstboter, 46. Kwakzalverij op groote schaal, 40. Kweekelingen militaire pharmaceutische dienst in Indië, 14. la. Laboratorium van Benten in Japan, 46. lac ferri, 40. Laetas natricus, 11. Lacticin, 13. Langell’s Asthma Remedy, 31, 34. leb-essence of Leb-extract, 42. Leguminose, voedingswaarde, 24. Levering van geneesmiddelen door eene gemeente aan het Rijk, 41. Levertraan, uitzettingscoëfficiëut en soortelijk gewicht, 9, 17. Lichtgas in lucht, 40. Liebig’s kindermeel, analyse, 43. Lignum quassiae Surinamense. Maand. Bijv. 3 bij N°. 9. Limonade purgative, 42. Linimentum terebinthinae Stokes, 13. Liquor hydrargyri albuminati Bambergeri, 6. Liquor mercurialis van Swieten, 13. Lood in vertinningen te ontdekken, 6. Loodgehalte in groenten, 18. Looizuur in wijn, bepaling, 14. Luciferskoppen, aftreksel, al dan niet vergiftig, 24. Lutum voor spleten en rissen in paardenhoeven, 34. ar. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, 1. Magnesium citricum effervesceus, 13. Mangano- en manganidsnlphaat, dubbelzout, 8. Mastix odontalgica, 13. Medicinaal gewicht (oud) op recepten geoorloofd, 43. Medicijnkisten, 28. Meél, vervalsching, 29. Melk, onderzoek, 14, volgens Marchand, 24. Mercurius sublimatus adustus, 17. Methylnitraat bij nitroglycerine, 8. Microscoop, pharmaceutisch, 7. Middel tegen kiespijn, 20. Middel tegen lintworm, 15. Middel tegen de hniszwam, 34. Militaire pharmacie, 14,15, 16, 17, 20, 30. Mineraalwaterflesschen in Duitschland verboden voor het afleveten van geneesmiddelen, 34. Minerale wateren, wetsontwerp in Frankrijk, 23. Mithridatum, 3. Mixtura salicylica effervesceus, 47. Mixtuur met salicylzuur, 37. Moiré métalliqne, 20. Mosterdpapier, onderzoek, 23. ar. Natriumnitriet als antichloor, 27. Natronloog uit den handel, 15.