is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, 1871 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chloralhydraat tegen cholera. 21. Choralhydraat-levertraan. 9. Chloras kalicus, voorbehoedmiddel tegen pokken. 2. Chloretum hydrargyrico-natricum. 15. Chlorofoetida. 29. Chloroform, het innemen eener groote dosis. 12. Choleragift, eene cyaanverbinding. 22. Cinchouidine, aantoouing in sulphas chinicus door dr. J. E. de Vrij. 44. Circulaire der Sectie van natuurwetenschappen te Amsterdam. 4. Citras ferricus et Citras chinini. 52. Citras magnesicus. 28. Citroensap. 18. Citroenzuur, onderzoek op wijnsteenzuur. 20. Clairvoyante te Londen. 16. Cohn’s stypticum. 51. Colchicine, hoeveelheid uit gekneusde en ongekneusde zaden. 25. Colchicum-alcaloïden, reacties. 32. Collodium volgens de Pharm. 49. Commissie van deskundigen voor de lijsten. 43. voor C. Simons fluid-heelmethode. 43. Concho-Chinine. 7. Condurango. 19, 28, 33, 35. Conserveeren van geheele dieren. 7. Cook’s levensbalsem. 2, Copaïva-balsem inden geleivorm. 13. Copaïva-halsem met magnesia usta, vastworden. 21. Crotonchloralhydraat. 33,50. B. December (31) 1871. 35. Demonstratie van studenten inde medicijnen te Weenen. o. Dermasot. 28. Desinfecteerende middelen. 18. Desinfeclietafelen. 22. Dextrine, goedkoope bereiding van zuivere. 9. Dextrine zuiveren. 22. Drogen van zouten. 23. Droppelen. 2,4, 6. Droppelen van vloeibare geneesmiddelen. 25. Droppels. 13. 5O. E. Eau brune. 52. Eau de Lys. 17. Eau de quinine. 46. Eden voor den apothekersbediende. 83. Emplastrum cantharidura phenylatum. 12. Emulsio amygdalina concentrata, 4, 9. Emulsio rosarum. 1. Emulsion laitense aux sucs de Lys. 17. Engelsche pleister, bijvoeging van glycerine. 38. Essence de noyaux, vergiftiging. 12. Etiquetten, papieren, opplakken. 33. Examenvragen. 39, 43. » Explosie van nitroglycerine. 14. Extracten. 26. . „ Extractum carnis Liebigii, stikstofhoudende verbinding, y. Extractnm corticis radicis granati. 25. Extractum filicis maris aethereum. 33. . Extractum opii, verschillende consistentie opgegeven m del uitgaven der Pharraacopoea. 46. Eucalyptus globulus. 26. F. Eilter van perkamentpapier. 12. Filter voor sterke zuren. 4. Fenkelzaad, fijn poeder. 13. Ferrura hydrogenio reductum met cyanetura kalicum. 1 • Flesschen, gebruikte. 12. Foeselolie in alcohol, reagens. 3. Folia Boldo. 1. Folia laurocerasi, verandering door vorst. 50. Folia rorismarini. 9. Frambozensap, zuiver. 51. Fransche apothekers, bijzonderheden tijdens den oorlog. 26. Fransche pharmacie. 14. Fritzens levensessence. 16. Furfurol, vorming. 7. Gal als tegengift bij dierlijke vergiften. 31. Garabetta-ballons. 1. Gebruikte flesschen. 12. Gelatinae medicatae in lamellis. 19, 20. Gemethyleerd gedistilleerd. 41. Geoxygeneerd brood. 13. Gerechtelijke vervolging wegens het mededeelen vaneen onderzoek van geheimmiddelen. 47. Gesprongen glazen flesschen waterdicht te maken. 52. Getal apotheken te Pesth, 27. Gezondheids-specerij bij de spijzen, van Redeke. 45. Glucose, gevoelig reagens op. 7.

Glyceraten. 15. Glycerine, gebruik. 27. Glycerine, absoluut zuivere. 9, gekristalliseerde. 86. Glycerine, kookpunt. 7. Glycerine, verkrijging. 15, onoplosbaarheid in chloroform. 25, Glycolyl-strychnine. 50. Graefe’s (Dr.) oogwater. 28. Gramgewichten. 39. H Hallier’s theorie omtrent de cholerazwam. 18. Hatte’s Remedy for diseases of the eye. 46. Herapathiet. 4. Herba hyoscyami. 28. Herleidingstafels. 9, 10, 26. Hirudo, opmerking betreffende het voorschrift der Pharm. 49. Honigsteenzuur verkregen bij oxydatie der koolstof. 31. Hop-extract. 12. Hydras chromicus als geneesmiddel. 4. Hydrobromas chinini. 48. Hydrochloras chinicus als oogmiddel. 4. Hydrolé hemostatique de Monsel. 18. Hydrozwaveligzuur. 16. Hymettine. 7. Hyposulphis natrico-argenticus. 6. Huis- en reisapotheken voor spoorwegen. 81. ï en «1. Jaarlijksche visitatie van alle apotheken. 8. Jalappewortel, harsgehalte. 25. Janke’s universeel middel tegen rheumatisme, 2. Identiteit tusschen de blauwe olie van flores chamom. vuig. en die van galbanum. 13. Jichtolie. 26. Jichtwol, aromatische. 7. Uk der milligrammengewichten. 52. Ijsmachine (de goedkoopste). 23. Ijzerroest, nieuwe analyse. 28. Uzersaccharaat. 9. Indigo, oplosmiddelen. 31. Indigo, vervalschte. 46. Indigoblauw, nieuw reductiemiddel voor. 16. Indische chinine. 20. Infusio florum rosarum rubrarum, reagens op aluin in brood. 25. Injection Brou. 26. Injectie uit sulphas zincicus en acetas plumbicus. 21. Inkt, alcalische violette. 16. Tnktplant. 7* Internationaal pharmaceutisch congres, uitstel. 21. Jodetnm kalicum, reagens op de aanwezigheid van foeselolie in alcohol. 3. Jodetum kalicum volkomen te drogen. 20. Jodium als desinlecteerend middel. 47. Jodium, verontreiniging met joodcyaan. 3. Jodium-watten. 20. Jodoform, verschillende wijzen van vorming en bereiding. 13, 34. Joodphenoltannine. 48. .Toodphosphonium. 21. Ipecacuanha-cultuur in Britsch-Indië. 32. K. Kalydons and Gowlands Cosmatic Wash. 15. Kamfer, gepulveriseerde. 12. Kerner’s proef op sulphas chinicus. 42, Kina-alcaloïden, wijzigingen onder den invloed van mechanische en physische agentiën. 1. Kinabast, nieuwe. 40. Klaring van drinkwater met ijzerchloride. 10. Kleefmiddel voor het opplakken van etiquetten. 16. Klecmann’s middel tegen miltbrand, 23. Koelwas van Heger. 46. Kool als tegengift. 2. Koolzure alcaliën, het verkrijgen daarvan uit hunne waterige oplossingen. 12. Koolzuur van den onaangenamen reuk bevrijden. 26. Kosten bij dc hervisitatic. 8. Koussine. 12, 52. Kratz heel-wondpleister. 12. Krause’s injectie hij gonorrhoea. 15. Kreosoot en collodiumwol. 28, 34. Kristallen uit gelatineuze vloeistoffen. 40. Kuhr’s amerikaansche universeele bloedzuiverings-kruidenthee. 4b. Kurays in het groot bereid, 26. Kwalificatie der apotheken. 8. L. bartas natricus. 13. Xapis infernalis, oplossing voor toucheeren. 52. Leerling-apothekers-examen, bepaling van plaatsen. 2. Lessen voor aanstaande apothekers te Haarlem. 40. Levensbalsem van Cook. 2.