is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 8, 1871-1872, no 25, 22-10-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. ïï. Apothekers. Een zeer ervaren BEDIENDE, zoowel wat de receptuur, als Laboratorium-werkzaamheden betreft, zoekt met half November, December, of Januarij eene geschikte CONDITIE, IN- of EXTERNE, bij voorkeur te Amsterdam, in deszelfs nabijheid, bij een Doctor, of elders. Franco brieven, met opgaaf der conditiën, worden ingewacht, onder Letters W. K., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een BEDIENDE van goede getuigschriften j voorzien biedt zich aan als IN- of EXTERN liefst te Amsterdam. Adres met franco brieven onder Letter A. K. bij den Heer D. B. CENTEN, te Amsterdam. Apotheek voor f 1000, Wordt ter overname in eene voorname stad aangeboden een APOTHEEK, zeer net en goed voorzien met eene goede receptuur. Het huis er bij te huur. Adres franco, bij den Heer D. B. CENTEN, te Amsterdam, onder Letters M. D. Apotheek te koop gevraagd. Men wenscht in onderhandeling te treden, om tegen Februari of Mei ineen der groote steden, eene solide APOTHEEK over te nemen, welke direct een bestaan oplevert. Franco aanbiedingen onder Letter K. K., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. TB KOOP VOOR DE HELFT. WOORDENBOEK der zuivere toegepaste Scheikunde, bewerkt door v. Tricht, compleet in 12 deelen. Adres franco, onder Lt. F., bij den Boekhandelaar K. W, PICKHARDT te ’s Gravenhage. LET WEL. Er wordt voor een koopje aangeboden; een DESÏILLEERKETEL met alle toebehooren, zijnde inde beste orde; inhoud van den ketel drie-en-zestigkan, en eene vaststaande Bakpers, met een zak, welke zestig pond bessen kan bevatten. Franco brieven, Letter Z., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. PETROLEÜM-DKCOCTLAHPEIV worden steeds met succes gedebiteerd en geven de gunstigste resultaten. Aanvragen franco. Arnhem, J. C. Th. MARIUS. Boekhorstenstraat, G. 401. Bij J. NOORDENDORP, te Amsterdam, ziet het licht: Medicamentorum formulae in usum medicorum. EDITIO TERTIA ƒ 0,30. Reeept-formaat ƒ 0,35. 'SS?’ In deze Ed. zijn eenige nieuwe recepten opgenomen en de recepten naar het Decimaal gewigt berekend en gewijzigd, in verband met de !%ieutre Pharmacopoea. Teste grijze bloedzuigers uit de vijvers van de Heeren 11. H. OETTIIGEE, & Co., te Hamburg. Per 100 / 5,50. Bij kleinere hoeveelheden hooger. Met bijberekening van 15 Cents voor een kistje worden dezelve per rembours of na ontvangst van een postwissel afgezonden. A. W, GROOTE, Amsterdam.

Depot van Kartonnen Doozeu voor H.H. APOTHEKERS. c. /. c. roskumlj, Reguliersbreestraat, Amsterdam. NB. Bij tamelijke bestelling wordt de firma kosteloos op de doozen gedrukt. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4. Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. »Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. m:z 9 Singel bij het Koningsplein, X N°. 9, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, . Apothekersbehoeften, enz. Amputatie-, Inductie- en Rotatie-Toestellen, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp en Caoutchouc-Ballon, kunstmatige Bloedzuigers, Wondzijde, Engelsche en Eransche Pleisters, Apostumatie-, Vaccinatie- en gewone Lancetten, Breukmesjes en andere Bistouries, Arterie-, Ooghaar-, Muizentand- en Gekruiste Pincetten, Stiletten, Scharen, Polyptangen, Wondhaken, Troicards, Tracheotomie-, Perforatie- en Trepaan-Toestellen, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, Tangen en andere Tandinstrumenten, Tandplombeersel, Thermometers, Microscopen, Loupen, Subcutane en Traanbuis-Injectie-Spuitjes, Stethoscopen, Percussiehamers, Plessimêtres, Centimotermaatjes, Neus- en Vagina tampons, Insuflateurs. Uterus- en Anns-Specula, Catheters, Bougies van de dilatoerende Laminaria digitata, Cauterisatie-toestellen voor de Keel en de Urethra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchouc Lavement- en Vrouwenspuiten, Hysterophoren en verdere Pessaria, Porceps, Bekkenmeters, Kephalotribes, Zakapotheken, Troussen, Portefeuilles, Visiteregisters, Elastique Kousen, Ceintures voor Navelbreuk-, Zwangeren en Hangbuiken, Breuk-, banden voor Lies-, Dij-, Scrotale-, Buik- en Navelbreuk, Luchtkussens, Ijskappen, Windsels, Doitiers, Gordels, Suspensoirs. Poches, Antiblennorhagique, antiperodique enz., Flesschen-Capsules, Ijsmachines, Pillenmachines, Apothekersschalen, Decimaal en oud Medicinaal Gewigt, Lancetkokers, Penseelen, Vaccinatie en Reageerbuisjes, Mensuurglazen, Mortieren, Maten, Medicijn-kurken, Bindgaren, Bladzilver, Kartonnen Pillen- en Poeder-doosjes, Gutta Percha en Pergamentpapier, Recept- en Rekeningboeken, Engelsche gegomde en gewone Signaturen, Poeder-Enveloppes, Pot-Etiquettes, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Goud-, Gekleurd- en Wit Papier, Etiquettcn voor Winkelflesschen, met of zonder naam der Geneesmiddelen, Etiq. Vernis, welke ook het goud duurzaam conserveert. CLADDER & JANSEN. Raamgracht, C 553, Amsterdam. Hoofddepöt van Dartonnen Doozen. Magazijn van alle soorten Poeder-, Recepten-, Goud-,- Zilver- en Chits Papier, Hoornlepels, Koperen, Ijzeren en Nieuw-Zilveren Spatels, Saniteits-goederen, Drukwerken enz. Petroleum Decoct-Lampen vaneen tot vijf en dubbelde een en twee vlammen.' Pannen en Ketels kunnen naar verkiezing gemaakt worden. : Op franco aanvraag teekening te bekomen. Om de echtheid te erkennen, zijn alle Apparaten' gemerkt: D. HaGERICH’S PATENT. Bewijzen van voldoening kunnen overgelegd worden, daar dezelve reuk noch dwalm afgeven. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.