is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, 1877 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alphabetisch Register.

A. Aantal studenten inde pharmacie, 41. Acidum hydrocbloricum dilutum, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Acidum oxalicum, vergiftige aard, 14, 47, 50. Acidum pbenylicum, Maand. Bijv. 1 bij No. 1. Acidum sulpburicurn dilutum, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Acidum lannicum, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Adresboek van apotheekhoudende geneeskundigen, 1 i. Advertentie Gouda, 40. Aetheeriscbe oliën, vervalsehing met spiritus herkennen, 47. Akenscbe iood- en broomzeep, 37. Albumen, quantitatieve bepaling in urine, 7. Amandelolie, 24, 27. Ammonia liquida, Maand. Bijv. 3 bij No. 9, vergissing op een recept, 50. Auatherin-mondwater, 6, 8. Anilinekleurstoffen, afval, vervoer, 5, onderzoek op arsenik, 52. Anodynum anglicnm, Maand. Bijv. 11 bij No. 44. Antidotum arsenici, Maand. Bijv. 3 bij No. 9. Antihydropin, 51. Apotheek-etiquetten, 47. Apotheken, voorstel tot voorziening in geval van ziekte, ouderdom of overlijden, 1. Apotheken te Méran, 7• Apotheken, aantal in het Duitsche Rijk, 45, 52, in Zweden, 31. Apothekers van ziekenbussen, 20. Apotbekers-leerlingen, 19. Apotbekers-vereeniging te Zwolle, 20 jarig bestaan, 39. Apotheke.rs-wezen iu Duitschland, 11. Aqua adstringens ad mammas, Maand. Bijv. 2 bij No. 6. Aqna aluminosa Pallope, Maand. Bijv. 8 bij No. 31, Aqna antephelidica, Maand. Bijv. 8 bij No. 31. Aqua anticnesraica Siemerling, Maand. Bijv. 8 bij No. 31. Aqua aurea divina Eernel, Maand. Bijv. 8 bij No. 31. Aqna camphorae, Maand. Bijv. 5 bij No. 18. Aqua camphorata, Maand. Bijv. 5 bij No. 18. Aqua ebloroformi Bouchet, Maand. Bijv. 11 bij No. 44. Aqua chloroformiata, Maand. Bijv. 11 bij No. 44, Aqua cosmetica Guerlaiu, Maand. Bijv. 8 bij No. 81. Aqua destillata, Maand. Bijv. 8 bij No. 9. Aqua laurocerasi. Maand. Bijv. 3 bij No. 9. Aqua luciae phenylata. Maand. Bijv. 3 bij No. 9. Aqua merenrialis Pallope, Maand. Bijv. 8 bij No. 31. Aqua mercurialis nigra, Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Aqua naphae, bezinksels, 52. Aqua nigra, Maand. Bijv. 10 bij No, 40. Aqua ophthalmica Conradi, Maand. Bijv. 8 bij No. 31. Aqua ophthalmica neonatorum, Maand. Bijv. 8 bij No. 31. Aqna ophthalmica nigra Graefe, Maand. Bijv. 10 bij No, 40. Aqua opblhalmica' Rossignol, Maand. Bijv. 4 bij No. 14. Aqua perlata, Maand. Bijv. 6 bij No. 23, Aqua phagedaenica nigra, .Maand. Bijv. 10 bij No. 40. Aqua phagedaenica nigra Rust, Maand. Bijv. 11 bij No, 44. Aqua pbosphatis calcici carbonica, 45. Aqua St. Johannis, Maand. Bijv. 5 bij No. 18. Areometers van Grenier, 50. Argilla depurata, G, 8. Aricine, 8. Armentax, aanneming, 34, 35, 87. Arsenik in water, 32, in zwavelzuur, 45, in suikerstroop, 45, in keukenzout, 45. Attesten, 7. Aura camphorata Goelis, Maand. Bijv. 5 bij No. 18. Azijnbitter, 27. Azijnzuur, geconcentreerd, oplosmiddel voor zwavel en phospborus, 50. B, Balans voor analyseeren, 42. Balsarn. copaivae, onderzoek op vette olie, methode van Muter, 41. Balsamurn oxydercicum Loebel, Maand. Bijv. 3 bij No. 9. Balsamum peruvianum, 37. Barel’s tandtinctuur, 19.

Attesten, 7.

Barnsteen, geschiedenis van het ontstaan, 50. Bataviasche apotheken, prijsverhooging, 15. Beins mineraalwatertoestel voor pharmaceutisch gebruik, 50. Benoemingen van hoogleeraren inde pharmacie te Amsterdam 40, 41. Benzoas lithicus. 18. Berzelius, 31. Bessensap met salicylznur, 8,9, 10. Bicarbonas natricus, Maand. Bijv. 4 bij No. I J. Bidara-laut, afkomst, 17, 48, 49, 51. Bijeenkomst Pensioenfonds te Amsterdam, Verslag, 26. Bitterwaterbronnen te Pesth, 3]. Black Currant Lozenges, 13. Blatta orientalis, dimetische werking, 31. Blistering Ointment, 18. Bloedzuigers, 35. Bloedzuiverend kruidendecoct van Bahr, 8. Boter, 25, van kunstprodukten te onderscheiden, 7. Boterproef van Bach, 86. Brometam kalicum, Maand. Bijv. 4 bij No. 14. Broomcadmium, vergiftiging, 7. Brucine, vergiftige eigenschappen, 51. Büchner’s Repertorium, 7. €. Calomel, Maand. Bijv. 9 bij No. 86. Carbonas et hydras magncsicus, Maand. Bijv. 5 bij No. 18. Carbouas lithicus, reactie, 6. Camphora, Maand Bijv. 4 bij No. 14. Cassanodrop, 42. Chartreuse-liquenr, 15. Chinetum, 7. Chloorwaterstofzuur zuiver, 8. Chloral, zuivering en gebruik, 50. Chloralhydraat in zwavelwaterstofwater, 47. Chloras kalicus. Maand. Bijv, 6 bij No. 23. Chloretum ammonicum, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Chloretnm calcicum als geneesmiddel, 45. Chloretum hydrargyricum, Maand. Bijv. 7 bij No. 27. Chloretum hydrargyrosura, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Chloretum zincicura, ontploffing bij bereiding, 52. Chloroform, vorm voor inwendige toediening, 11. Chlorodynum, Maand. Bijv. 11 hij No. 44. Chloroformum, Maand. Bijv. 11 bij No. 44. Chloroform urn camphoratura, Maand. Bijv. 11 bij No. 44. Choline, 41. Cigaretae mercuriales, Maand. Bijv. 9 bij No. 36. Citras ammonico-ferricus, samenstelling, 20. Citras ferricus et citras chinini, kiniuebepaling, 42, 47, 48, 49. Citras magnesicus, loodbevattend, 45. Citroenzuur-oplossing bij troepeumarschen, 21. Coffeïnura, bereiding uit thee, 8. Collodium saturninum, 45. Collutorium phenylatum. Maand. Bijv. 2 bij No. 5, Collyrium tanuicum Desmarres, Maand. Bijv. 2 bij No. 5. Commissie voor het leerling-apothekers-examen, 4. Concept-regiem ent Pensioenfonds, 24 (Bijblad). Contante betaling van recepten, nota, 51, Corizzino, 16. Cortex cbinae fuscus, Maand. Bijv. 12 bij No 49. Cortex Sassy, 52. Cosmoline, gebruik, 31. Crocus marlis, Maand. Bijv. 12 bij No. 49. 81. Dag- en Grootboek voor den practiseercnden arts, 34. Davyum, nieuw metaal, 25. Decoctnm roborans. Maand. Bijv. 12 bij No. 49. Departement Amsterdam en Eigen Hulp, 45. Diorexine, 25. Diploma viseeren vaneen niet gevestigden apotheker, 30.