is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDS-OPGAVE,

Bladz. Bereiding van het ung. acetat. plumbi der pharm. Belg.; door den Heer 0. A. Overwijn 170 „ van zwart koperoxyde op den natten weg; door denzelfden „ Over acetas ferricus siccus, volgens Dr. Oudemans; door denzelfden 171 Over het koperbevatten van extractum quassiae; door denzelfden , Over de bepaling van het specifiek gewigt van vloeistoffen volgens Brunner; door H. C. van Setten. 172 Rotterdam : Over spectraal-analyse volgens Bun se n en Kirchhoff; door B. A. van den Burg. . . 173 Mededeeling van het Hoofdbestuur. Verslag der zeventiende Algemeene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gehouden den 18den Junij 1862, in het lokaal „de Eensgezindheid” te Amsterdam 175 Adres der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over de ingediende wets-ontwerpen der geneeskundige Staatsregeling 199 Zamenstelling van het Hoofdbestuur 203 Tweede adres der Ked. Maatschappij enz. aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, over de ingediende wetsontwerpen der Geneeskundige Staatsregeling. . . , 204

XVI