is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche oetaëders; het verschilt van de dubbel chloreta van platinum en kalium alleen door zijne mindere oplosbaarheid, het lost niet dan in 158 maal zijn gewigt kokend water op, terwijl de chloro-platinas kalicus slechts 19 maal zijn gewigt vereischt. Caesium (van caesiws, hemelsblaauw uit hoofde van de kleur der streep welke het in het spectrum voortbrengt). Het dubbel chloretum met platinum is nog minder oplosbaar dan dat van rubidium; zijn aequivalent plaatst zich naast dat van het iodium en het goud n. m. 123,4. De hydras caesicus Cs O, H O -f- Aq. is deliquescerend ; hij verliest bij warmte een aequivalent water, tast platina aan, vervlugtigt inde alcoholvlam en lost gemakkelijk daarin op. De carbonas Cs O, C 02 -f- Aq. kristalliseert slecht, bij 19 °C lost hij op in 9 maal en bij 78,°4 C in 5 maal zijn gewigt absoluten alcohol. Het zout is zeer caustiek, wordt vloeibaar inde lucht en verandert in bicarbonas. Is oplosbaar in iedere evenredigheid in warm water. De bicarbonas kristalliseert in blinkende prismen. De nitras is even als van potasch anhydrisch , is isomorph, bezit de smaak van salpeter. De sulphas caesicus is eveneens anhydrisch ; kristalliseert slecht. Bij 2° C. vereischt 1 deel van dit zout 0,63 deelen water om op te lossen. Het vormt dubbelzouten met sulphas magnesicus en deze dubbelzouten zijn isomorph met die, welke door dezelfde sulphaten met de sulphaten van potasch en ammonia gevormd zijn. De sulphas caesicus vormt met sulphas aluminicus een octaëdrische zeer blinkende aluin. Het chloretum kristalliseert in cubi, maar onderscheidt zich van die van kalium en rubidium door deliquescerend te zijn, even als chloretum lithicum en is smeltbaar en vlugtig bij eene betrekkelijk weinig verhoogde temperatuur. Het caesium is minder overvloedig dan het rubidium, dat het echter gewoonlijk vergezelt. Het soolwater van Dürckheim bevat er het meeste van. 10 kil. van dit water be-

18