is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplossing van den hypermanganas kalieus in deze oplossing en inde ijzeroplossing te weeg gebragt is zeer in ’t oog loopend; inde koperoplossing brengt deze droppel eene bijna blaauwe, inde ijzeroplossing eene roodacbtige kleur voort.

Deze feiten zijn niet zonder beteekenis voor de qualitative analyse. Volgens Gribbs geeft de het eerst door Wal ter Cr u m vermelde sehoone reactie op mangaan met salpeterzuur en loodsuperoxyd niet de kenmerkende kleuring, wanneer zeer veel nikkel en slechts zeer weinig mangaan aanwezig is , het nikkelzout ontleedt of wijzigt ten minste de op de vorming van acidum hypermanganicum berustende kleuring, Is er echter ook kobalt aanwezig, of wordt daarna nog eene oplossing vaneen kobaltzout tóegevoegd, zoo wordt de kleur van het nikkelzout geneutraliseerd en de voor het mangaan kenmerkende kleuring zigtbaar. Wanneer een rood vuurwerk-mengsel, bestaande uit nitrasstronticus , chloras kalicus enz. met groen vuurwerk-mengsel, dat uitras barycus bevat, vermengd en het mengsel ontstoken wordt, zoo zijnde roode en de groene stralen niet weder zigtbaar, maarde vlam is wit of ten minste blaauwachtig wit; in het karmijnrood der strontiaan-vlam is weinig blaauw vervat, dat door het verdooven van het rood door het groen zigtbaar wordt. Wordt het mengsel van rozenrood vuurwerk (uit 34 deelen carhonas calcicus, 32 deelen chloras kalicus en 14 deelen zwavel of beter nog uit 23 deelen drooge chloretum calcicum, 64 deelen chloras kalicus en 16 deelen zwavel) met het gewone mengsel van groenvuurwerk vermengd en ontstoken, zoo wordt zuiver wit licht voortgebragt. {Annalen der Chemie und Pharmacie , Bd. CXX, H. 3, S. 344.) Over verbranding des opiums en morphine en •„ over de vervlugtiging van dit alcaloïd; door Decharme. Decharme heeft vroeger reeds proeven genomen met

57